Alcantarillado

Publicador de contenidos

groupid: 231378, currentGroupId: 231378

Alcantarillado
 

Aguas de Alicante és l’empresa concessionària del servici d’explotació i manteniment de la xarxa de clavegueram municipal de la ciutat d’Alacant.

El servici inclou la xarxa de clavegueram a través de la qual, d’una banda, s’arrepleguen i es transporten les aigües residuals urbanes i industrials que s’hi generen per a la seua depuració en alguna de les dues estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) del municipi (Rincón de León o Monte Orgegia); i, de l’altra, es capten, es transporten i s’evacuen les aigües pluvials generades en el procés de transformació de pluja en escorrentiu superficial en les conques urbanes.

Per consultar totes les dades del clavegueram selecciona el teu municipi.