Control de la qualitat de l’aigua

Asset Publisher

El control de la qualitat de l’aigua és el nostre principal objectiu

 

Per a fixar la qualitat de l’aigua, s’hi controla la presència de determinats components. Es respecten uns valors màxims de concentració per a alguns d’eixos components i uns paràmetres de referència (sodi, ferro, magnesi, olor, etc.) per a uns altres. D’estos components, n’hi ha molts que no perjudiquen el cos humà, i altres només són perjudicials si superen certs límits.

En el laboratori d’Aguas de Alicante s’analitzen més de 10.000 mostres d’aigua a l’any, la qual cosa suposa la realització d’assajos de més de 50.000 paràmetres anuals, dels quals més de 35.000 corresponen a aigua de consum humà.

Per a  definir els nivells de potabilitat, els investigadors prenen com a base el consum diari d’una persona al llarg de tota la seua vida –2 litres diaris d’aigua de l’aixeta durant 70 anys–, amb uns màrgens de seguretat molt elevats. Per este motiu, podem afirmar que l’aigua potable que bevem té una garantia sanitària total, i la podem beure tranquil·lament tota la vida.

L’aplicació dels tractaments de potabilització més avançats i el control eficaç i constant de la qualitat de l’aigua subministrada garantixen que esta siga bona per a la salut.

 

Selecciona el teu municipi per conèixer les característiques de l'aigua potable subministrada. 

Asset Publisher

Paràmetres que cal analitzar

Anàlisi de control a la xarxa de distribució

Per a determinar els caràcters fisicoquímics, organolèptics i microbiològics de l’aigua.

Anàlisi completa de la xarxa i els depòsits

Per a determinar els caràcters organolèptics i fisicoquímics, els metalls, els trihalometans, els plaguicides, els hidrocarburs aromàtics policíclics i els caràcters microbiològics.

Anàlisi de radioactivitat

D’acord amb l’última modificació feta en el Reial decret 314/2016, s’establix que cal determinar el potencial d’activitat radioactiva en les aigües de consum humà.

Anàlisi de legionel·la

D’acord amb el Reial decret 865/2003, s’establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció de la proliferació de la legionel·la en instal·lacions de risc.

Asset Publisher

groupid: 231378, currentGroupId: 231378

L'aigua potable és un dels recursos més controlats del món. 

 

Podem beure’n i usar-la per a cuinar amb total tranquil·litat, ja que passa per molts controls diferents des dels seus orígens en la naturalesa fins que l’entreguem als nostres clients.

El laboratori d’Aguas de Alicante analitza exhaustivament i constantment l’aigua que distribuïm en Alacant, Sant Vicent del Raspeig, el Campello, Sant Joan d’Alacant, Petrer i Montfort, a partir d’anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques on s’observen més de 80 paràmetres (metalls, plaguicides, pH, bacteris, terbolesa, olor, color, sabor...).

Actualment, els nostres professionals duen a terme:

En les xarxes de distribució:

  • Anàlisis complementàries: 855
  • Anàlisis de control: 1190
  • Anàlisis completes: 119

En els depòsits de distribució i regulació:

  • Anàlisis de control: 988
  • Anàlisis completes: 37

Acceso a SINAC

L'informem que pot accedir a l'accés ciutadà del portal *SINAC, Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum, que recull dades sobre les característiques dels proveïments i un dels seus objectius és facilitar informació bàsica de les zones de proveïment i la qualitat de l'aigua de consum humà.

Accés ciutadà al SINAC