Customer Counsel - Defensa del client

Defensor del Client

Volem millorar amb tu

Per potenciar el diàleg i el compromís amb els nostres clients, hem creat la figura del defensor del customer counsel a Aguas de Alicante, per continuar millorant en la qualitat dels nostres servicis.

El Customer Counsel és una oficina que atén conflictes entre les empreses del grup i els seus clients i hi busca solucions en un entorn amistós. Intervé en els casos següents:

  • Quan el client no està d’acord amb la resposta que li ha ofert l’empresa.
  • Quan no ha obtingut resposta a la seua reclamació.

Servicis Customer Counsel

Servicis del Customer Counsel a disposició dels clients

Anàlisi personalitzat de reclamacions

Analitza de manera personalitzada la reclamació de cada client que no està d’acord amb la resposta que han obtingut de l’empresa.

Defensa dels drets dels clients davant l’empresa

Constitueix l'última opció amigable, en el si del Grup Empresarial, per a respondre i trobar una solució a les reclamacions dels clients.

Mediació i imparcialitat entre clients i empresa

Actua amb imparcialitat davant de les parts, amb transparència en la gestió, amb confidencialitat de la informació i amb independència respecte a les àrees de gestió.

Identificació d’oportunitats de millora

Potencia el diàleg i el compromís amb els seus clients buscant una millora dels servicis.

Boton Link Customer Counsel

groupid: 20152, currentGroupId: 231378