Clavegueram

Asset Publisher

groupid: 231378, currentGroupId: 231378

Clavegueram
 

Aguas de Alicante és l’empresa concessionària del servici d’explotació i manteniment de la xarxa de clavegueram municipal en els municipis d'Alacant, Sant Joan d'Alacant i Monforte del Cid.

El servici inclou la xarxa de clavegueram a través de la qual, d’una banda, s’arrepleguen i es transporten les aigües residuals urbanes i industrials que s’hi generen per a la seua depuració en alguna de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) i, de l’altra, es capten, es transporten i s’evacuen les aigües pluvials generades en el procés de transformació de pluja en escorrentiu superficial en les conques urbanes.

Per a consultar totes les dades del clavegueram, selecciona el teu municipi.