Depuració

Depuración (genérico)

Solucions innovadores amb el mínim impacte mediambiental

Una segona vida per a l’aigua

 

La depuració de les aigües residuals es basa en eliminar tots els residus que ha anat acumulant l’aigua residual i retornar-la al medi amb les condicions òptimes, per a protegir els ecosistemes aquàtics, evitar riscos per a la salut pública i obtindre aigua apta per a reutilitzar-la. Així, s’assegura el futur de pròximes generacions i del medi ambient, i s’aconseguix un desenvolupament sostenible. Aguas de Alicante fa la gestió completa del cicle integral de l’aigua en el municipi d’Alacant. Amb la finalitat de completar el cicle de l’aigua i retornar-la al medi ambient en les millors condicions, i fins i tot reutilitzar-la, les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) sotmeten les aigües residuals a un tractament en virtut del qual adquirixen les característiques de qualitat previstes en la legislació vigent. En el municipi d’Alacant es disposa de dues estacions depuradores d’aigua residual.

 

Aigua reutilitzada 12.000.000 m3/any
Energia cogenerada 2.500.000 KW/any
Llots agricultura 5.600 Tones / any
Llots assecatge tèrmic 22.000 Tones / any
Residus eliminats 1.400 Tones / any

 

Les instal·lacions encarregades de depurar les aigües residuals en Alacant són les EDAR de Rincón de León i Monte Orgegia.

L’estació depuradora d’aigües residuals de Rincón de León dona servici a la major part del nucli urbà d’Alacant i a la localitat de Sant Vicent del Raspeig. Té una capacitat de tractament de 75.000 m3/dia.

L’altra estació depuradora d’aigües residuals, Monte Orgegia, dona servici a la zona nord del terme municipal d’Alacant, zona de platges, Villafranqueza i part dels municipis del Campello, Sant Joan d’Alacant i Mutxamel. Té una capacitat de 60.000 m3/dia.

Totes dues depuradores són plantes de tractament convencional per fangs actius i digestió anaeròbia, amb dues línies de tractament d’aigua.

 

Dades rellevants de l’any 2018 per a totes dues EDAR:

 

Habitants equivalents servits 545.000 habitants
Total Aigua Depurada 28.000.000 m3

 

 • Cogeneració (Rincón de León)

  Com a conseqüència de la fermentació dels llots es genera biogàs, que es compon principalment de metà. El metà és reciclat i transformat, gràcies a un motogenerador, en energia, que és utilitzada per al funcionament d’una part de la depuradora. En l’EDAR de Rincón de León es cogeneren 2.500.000 kWh anualment, aproximadament el 25% de les necessitats energètiques de la planta.

 • Energia fotovoltaica (Rincón de León)

  Es generen 37.000 kWh anualment a través de les plaques solars instal·lades en la planta. Es tracta d’una xicoteta part de l’energia total consumida en l’EDAR.

 • Residus generats en el procés de depuració

  Els residus generats en el primer procés de la depuració són: residus sòlids urbans de diferent granulometria, arenes i greixos. Tots són tractats segons la legislació vigent sobre residus per gestors autoritzats, i són transportats a les plantes de tractament de residus corresponents.

  A més, en el procés i les operacions de manteniment es generen altres residus (envasos, plàstics, etc.) que són tractats segons la legislació vigent sobre residus mitjançant gestors autoritzats.

 • Valorización de fangs

  Abans d’evacuar els fangs, cal tractar-los adequadament per a rebaixar-ne el poder de fermentació i adaptar-los convenientment per a reutilitzar-los, a més de reduir-ne el volum per a poder-los transportar.

  En el procés de digestió anaeròbia, la matèria orgànica és convertida en metà i diòxid de carboni en dues etapes. El fang que surt dels digestors es porta a un procés de deshidratació per a eliminar-ne la major quantitat d’aigua possible.

  Una vegada deshidratat, l’aspecte del fang i les seues propietats són semblants als de l’adob orgànic. Així, actualment s’utilitza com a adob orgànic una part de la producció del fang.

  El biogàs obtingut conté un percentatge de metà aproximat del 65%, i es pot aprofitar per a produir energia elèctrica.

  Els llots procedents de depuració s’aprofiten i es destinen principalment a valorització tèrmica i a aplicació agrícola, com a adob orgànic.

  A continuació es descriuen els volums de fang aplicats segons el seu ús:

  • Total llots per a valorització tèrmica: 22.000.000 kg.
  • Total llots per a aplicació en agricultura (kg): 5.600.000 kg.

  Una menció especial mereix la valorització tèrmica dels llots extrets en el procés de depuració de les aigües residuals, que es fa en l’assecatge tèrmic de fangs.

  La planta d’assecatge tèrmic de llots està situada dins del recinte de la fàbrica de ciment de Cemex, en Alacant. Hi ha dues línies de tractament en paral·lel, mitjançant un sistema d’assecatge basat en fer circular aire calent dins del llot, de manera que se n’evapore l’aigua continguda. Esta aigua és condensada posteriorment.

   

  Funcionament de los Túnels: 

  El volum de llots secs obtingut és dirigit al forn de producció de ciment, on s’utilitza com a combustible. D’esta manera es convertix en una alternativa sostenible a l’ús de combustibles fòssils com el carbó. La calor residual d’este forn servix per a calfar l’aigua utilitzada en l’assecatge del llot. D’ací la gran importància ambiental del sistema de tractament emprat en esta instal·lació, pionera en Espanya: és sostenible energèticament al no requerir l’aportació de fonts d’energia no renovables (fuel, gas natural, carbó…) i produir-se la valorització tèrmica del residu.

  Així, es tanca el cicle de depuració mitjançant l’autogestió i la valorització posterior del principal residu del procés del tractament de les aigües residuals.

  el ciclo sostenible del agua