Pla de Mesures Antifrau (PMA)

Pla de Mesures Antifrau (PMA)

El Consell d'Administració de Aguas Municipalizadas de Alicante E.M, celebrat el 15 de març de 2024, ha aprovat el «Pla de Mesures Antifrau» com a mesura obligatòria per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (*PRTR) “*Next *Generation”, de la Unió Europea.

Amb la finalitat de donar compliment a les obligacions establides en l'article 22 del Reglament UE 2021/241, de 12 de febrer, pel qual s'estableix el mecanisme de recuperació i resiliència i art. 6 de l'Ordre *HFP 1030/2021, de 29 de setembre, Aguas Municipalizadas de Alicante adopta aquest  Pla de Mesures Antifrau com a enfocament estratègic per a protegir els interessos financers de la Unió Europea i vetllar per la utilització adequada dels fons mitjançant els quals es finança l'esmentat *PRTR.

El Pla contempla la creació d'una Comissió d'Avaluació de Risc de Frau, un procediment de control de possibles conflictes d'interessos i per a gestionar els casos de frau, l'elaboració d'un codi ètic de conducta del personal i una Declaració d'Absència de Conflictes d'Interessos (*DACI) per al personal que participe en la gestió del Pla de Recuperació.

En conseqüència, el present Pla de Mesures Antifrau (*PMA) té per objecte reduir l'aparició de frau tant intern com extern vinculat als subprojectes i actuacions desenvolupades en el marc del pla de recuperació transformació i resiliència


Es pot consultar el document complet en el següent enllaç:

Declaración Institucional

Plan de Medidas Antifraude