Reutilització

Reutilización (genérico tabla)

Aigües regenerades

Estalvi d’aigua potable

 

La regeneració permet donar a l’aigua usos secundaris com el reg de parcs i jardins, l’aigualeig de vies públiques o el reg agrícola. Estos usos són possibles amb aigües no potables, per la qual cosa les aigües regenerades resulten ideals per al reg de parcs i jardins i l’aigualeig de carrers. Gràcies a la reutilització, estalviem aigua potable per a consum humà.

Per tant, buscant sempre el màxim aprofitament d’un recurs tan important com l’aigua, part de les aigües depurades de les EDAR d’Alacant són reutilitzades. D’esta manera, se’ls dona un ús important i profitós, ja que l’aigua és un bé escàs.

 

Usos més destacats de l’aigua regenerada

Destinació agrícola 8.290.000 m3/any
Destinacions diferents de l’agrícola 1.130.000 m3 / any
    Ús urbà 725.000 m3/ any
    Ús recreatiu 375.000 m3/ any
    Neteja de la via pública 21.000 m3/ any
    Ús ambiental 7.000 m3/ any