Normativa del servici

Asset Publisher

Normatives sobre aigua i clavegueram

 

Els servicis d’aigua potable i de clavegueram que gestiona Aguas de Alicante es regixen per normatives que aglutinen les condicions generals de prestació dels servicis.

  • Reglaments, que regulen la prestació del servici públic de proveïment d’aigua i l’ús de la xarxa de clavegueram i les condicions dels abocaments a la mateixa xarxa.
  • Ordenances, que establixen els conceptes i els preus que s’han de facturar en cada municipi als usuaris dels servicis. L’ajuntament és l’òrgan responsable d’aprovar les tarifes, i la comissió de preus de la província és l’organisme encarregat d’autoritzar-les.
Per a consultar la normativa local, selecciona el teu municipi.

Asset Publisher