Abocaments a la xarxa

Asset Publisher

Abocaments a la xarxa

Control de la qualitat de les aigües abocades a la xarxa de clavegueram

 

El control de les aigües residuals que s’aboquen a la xarxa de clavegueram resulta una pràctica de vital importància, no sols pel que fa a l’explotació de la mateixa xarxa, sinó també per al conjunt de la gestió municipal del municipi i el seu entorn.

Aguas de Alicante ha implantat un
sistema de control integral basat en l’administració d’un padró industrial en el qual queda registrat el risc contaminant de tots els establiments industrials del municipi. Això permet, a més dels habituals controls en la xarxa, mantindre el seguiment dels abocaments de les indústries identificades amb risc.

Aguas de Alicante disposa d’un organisme de control d’abocaments per a la inspecció ambiental, acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), segons la norma ISO 17020, des de 2012. En este sentit, va ser la primera empresa gestora del cicle de l’aigua de la Comunitat Valenciana en obtindre l’acreditació, i la segona d’Espanya. Això suposa el reconeixement de la capacitat i la qualificació per a fer inspeccions industrials i presa de mostres d’acord amb els estàndards més exigents.

Així mateix, en juliol de 2013 l’organisme d’inspecció d’Aguas de Alicante va obtindre el registre com a entitat col·laboradora de l’administració autonòmica de la Comunitat Valenciana en matèria de qualitat ambiental.

 

Per a consultar totes les dades sobre abocaments selecciona el teu municipi.