Aixeta del consumidor

Control en grifo del consumidor

Darrere de cada gota d’aigua hi ha un rigorós control de qualitat

 

Aguas de Alicante, en col·laboració amb l’Ajuntament, posa a disposició dels ciutadans la campanya anual gratuïta i voluntària de control de l’aigua en l’aixeta del consumidor, per a conéixer la qualitat de l’aigua de vivendes, edificis públics, comerços o empreses. La campanya consistix en la presa directa de mostres i la seua anàlisi posterior en el nostre laboratori, sense cap cost per al client.

En este sentit, Aguas de Alicante porta a terme anualment prop de 350 controls d’aigua en l’aixeta del consumidor, amb l’objectiu de subministrar als nostres clients una aigua de l’aixeta de confiança, i garantint:

 • Transparència: control de la qualitat de l’aigua en les instal·lacions interiors per a garantir que siga sanitàriament perfecta.
 • Rigor: la presa d’aigua de l’aixeta la durà a terme personal acreditat i qualificat d’Aguas de Alicante, amb cita prèvia.
 • Compromís: perquè el “control d’aigua en l’aixeta del consumidor” és una exigència legal del Reial decret 140/2003, i un compromís de l’Ajuntament i d’Aguas de Alicante per a millorar el servici d’aigua potable municipal.

En 2020 es van dur a terme 351 anàlisis, corresponents a “control d’aigua en l’aixeta del consumidor”. Es van fer en les poblacions a les quals se subministra aigua de consum.

El control de l’aigua en l’aixeta és una exigència legal del Reial decret 140/2003, que l’Ajuntament i Aguas de Alicante han impulsat per a millorar el servici d’aigua potable en la ciutat.

 • Objectius de la campanya

  • Identificar la qualitat de l’aigua de consum humà en les aixetes dels consumidors d’Alacant.
  • Conéixer l’estat de les instal·lacions interiors de distribució d’aigua potable i detectar-hi possibles deficiències.
  • Complementar la caracterització de la qualitat de l’aigua de consum en la xarxa de distribució, així com detectar i corregir les possibles deficiències en la xarxa de distribució d’aigua potable del municipi. 
 • Sistema de presa de mostres

  La presa de mostres la duu a terme personal d’Aguas de Alicante. El personal de l’empresa es presentarà en el domicili o el comerç amb la seua acreditació corresponent i sempre després d’haver concertat una cita prèvia amb el client per telèfon.

  En 2020 es van realitzar 351 anàlisis; de les mostres, el 22% corresponen a edificis públics, el 10% a comerços i el 68% a vivendes particulars. Amb l’objectiu que les mostres siguen representatives de l’aigua subministrada en el terme municipal, s’han seleccionat punts de mostreig tant del nucli urbà dels municipis servits com també del disseminat i els voltants.

  Una vegada fetes les anàlisis pel laboratori d’Aguas de Alicante, l’informe complet s’envia al client. Cal assenyalar que, si en l’anàlisi es detecta alguna incidència respecte a la qualitat de l’aigua de l’aixeta, Aguas de Alicante es posarà en contacte amb el client i li oferirà les recomanacions necessàries per a esmenar les deficiències. Recorda que estes anàlisis no tenen cap cost per al client.

Si vols ser voluntari/voluntària per a una anàlisi de l’aigua de l’aixeta en la teua vivenda o el teu comerç, pots contactar amb nosaltres