T'ajudem

Asset Publisher

 • Es pot beure l’aigua de l’aixeta?

  Sens dubte. L’aigua de l’aixeta és potable, o siga, és aigua que poden ingerir les persones sense risc per a la seua salut.

 • Si l’aigua de la meua casa té de sobte una aparença, un gust o una olor desagradable, es pot beure?

  En cas que, de forma puntual, la teua aigua isca tèrbola, amb un gust o una olor desagradables, et recomanem que et poses en contacte amb el nostre servici d’atenció al client.

 • Cal instal·lar dispositius domèstics com descalcificadors o filtres d’osmosi inversa per a millorar la qualitat de l’aigua?

  L’aigua de l’aixeta és potable i complix totes les normes de qualitat establides per la legislació. Per este motiu, no cal adquirir cap dispositiu addicional per a tractar esta aigua. Sí que cal assenyalar que, si no es trien adequadament estos dispositius, o no es controlen regularment ni se’n fa el manteniment recomanat, podrien aparéixer riscos per a la salut (contaminació per bacteris, desmineralització excessiva de l’aigua, concentracions elevades de sodi, etc.).

 • Què és el clor?

  El clor és el desinfectant d’aigua més utilitzat en el món, per la seua efectivitat i fiabilitat per a eliminar tot tipus de microbis nocius que puguen contindre l’aigua, les canonades de subministrament o els depòsits d’emmagatzematge. El clor que s’afig a l’aigua de consum humà és una dosi mínima de garantia sanitària –marcada per la legislació–, totalment inofensiva per a la salut de les persones.

  Per este motiu, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com el desinfectant més indicat per a l’aigua.

  De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avançaments més significatius en la protecció de la salut pública.

 • Per què la cloració és la tècnica desinfectant més utilitzada en el món per a potabilitzar l’aigua?

  Perquè és el mètode que millor garantix la desinfecció de l’aigua fins que esta arriba a les aixetes dels consumidors, amb la qual cosa impedix que proliferen els agents patògens en els depòsits d’emmagatzematge i les canonades de subministrament, i per la seua més que comprovada innocuïtat en les concentracions utilitzades. Per estos motius, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com el desinfectant més indicat per a l’aigua.

 • Quina quantitat de clor conté l’aigua de l’aixeta?

  Segons la normativa estatal vigent (Reial decret 140/2003), transposició de la Directiva europea 98/83/CE, la concentració de clor en l’aigua per a consum humà no ha de superar la xifra d’1 mg/l, si bé es tracta d’un paràmetre indicatiu. Encara que la legislació estatal no establix cap valor mínim per al clor lliure, diferents comunitats autònomes n’han fixat un a través dels seus plans de vigilància, en la majoria dels casos en un valor de 0,2 mg/l.

  Tenint en compte que el clor desapareix en funció del temps de residència en l’aigua i de la temperatura, entre altres factors, el seu nivell es controla per tota la xarxa de distribució. D’eixa manera, si durant el recorregut fins a les llars dels consumidors el nivell d’este component baixa del límit indicatiu establit, des de la mateixa xarxa de distribució s’aporten dosis xicotetes de clor (recloracions) per a garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

 • És perjudicial per a la salut?

  L’OMS assenyala que, en les concentracions establides per la legislació, el clor és totalment inofensiu per a la salut. Les concentracions màximes d’este component en l’aigua de l’aixeta establides per esta organització garantixen que no comporte cap risc per a la salut.

  De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avançaments més significatius en la protecció de la salut pública, ja que pel seu alt poder letal contra bacteris i altres microorganismes, ha contribuït a previndre i eradicar moltes malalties de transmissió hídrica. La presència d’una dosi correcta de clor després del tractament de l’aigua no comporta cap risc per a la salut i conferix a l’aigua un efecte de protecció davant de contaminants, a més de ser un indicador de la seua desinfecció correcta.

 • Per què jo note un gust que no m’agrada en l’aigua i altres persones no el noten?

  L’aigua conté certes substàncies dissoltes, que s’han incorporat en la naturalesa, que li conferixen un gust característic. Açò és el que és natural. Estes substàncies dissoltes depenen principalment, entre altres factors, de l’origen de l’aigua (subterrani, superficial o marí) i de la composició geològica del terreny pel qual discorre l’aigua.

  El gust es nota al canviar de tipus d’aigua, ja que passem d’una aigua a la qual estem acostumats a una altra a la qual no ho estem.

 • Què origina la duresa de l’aigua?

  L’aigua adquirix el calci i el magnesi que determinen la seua duresa al contactar amb els diferents tipus de terrenys pels quals circula el riu o l’aqüífer d’on procedix. Per tant, el grau de duresa de l’aigua depén del caràcter geològic del sòl que travessa en l’origen. Així, un sòl calcari genera majors continguts de calç que un sòl granític.

 • Les aigües dures són bones per a la salut?

  La duresa de l’aigua de l’aixeta no suposa cap perill per a la salut humana, sinó que és al contrari: el calci i el magnesi que caracteritzen la duresa de l’aigua són essencials per a la salut.

  Una dieta rica en calci és fonamental per a la formació i el manteniment del teixit ossi, el funcionament correcte del sistema cardiovascular i la secreció d’hormones. Amb l’envelliment es pot produir una pèrdua de massa òssia i aleshores sorgixen problemes d’osteoporosi, que es poden pal·liar, en part, amb una ingesta elevada de calci.

  Actualment, l’aigua s’ha convertit en una font significativa d’ingesta de calci, si tenim en compte que el consum de làctics ha disminuït. Així, el consum diari d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta aporta entre un 7% i un 15% de la quantitat diària recomanada d’este nutrient. A més, el calci té un paper important des del punt de vista dels requeriments nutricionals diaris dels xiquets, i s’estima que l’aigua de l’aixeta aporta entre el 15% i el 20% del calci diari necessari en la dieta dels xiquets i els adolescents.

  El magnesi és indispensable per a nombroses funcions cel·lulars, així com per a la mineralització òssia, la transmissió de l’activitat neuromuscular i del sistema nerviós central, i la funció cardíaca. Una ingesta d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta de la companyia Aguas de Alicante aporta entre un 5% i un 20% de la quantitat diària recomanada de magnesi.

 • Com es mesura la duresa de l’aigua?

  La duresa de l’aigua se sol expressar a través de la concentració de carbonat de calci (CaCO3) de l’aigua.

  Per este motiu, segons el grau de duresa hi ha diferents classificacions de les aigües. Una de les més utilitzades és l’escala de Merck:

  0 – 79 mg CaCO3/l…………………………. Aigua molt blana
   80 – 149 mg CaCO3/l……………………  Aigua blana
  150 – 329 mg CaCO3/l…………………… Aigua semidura
  330 – 549 mg CaCO3/l…………………… Aigua dura
  Más de 550 mg CaCO3/l……………….. Aigua molt dura

  La duresa de l’aigua també es pot expressar en graus francesos (ºfH) o en graus alemanys (ºdH). L’equivalència entre estes unitats i la duresa expressada en mg/l de carbonat de calci és la següent:

  1 ºFH = 10 mg CaCO3/l
  1 ºDH = 17,8 mg CaCO3/l

 • Necessite saber la duresa de l’aigua per a programar el rentavaixella. On la puc consultar?

  Per a saber la duresa de l’aigua, accedix a l’apartat “Qualitat de l’aigua” del web o sol·licita’ns-la a través de l’apartat  Contacta de l'Oficina Virtual.


 • N’hi ha prou amb 1,5 litres d’aigua al dia?

  És difícil establir la quantitat exacta d’aigua que ha de beure una persona al dia, ja que les necessitats solen variar en funció de diversos factors, com l’activitat física, el clima, l’edat o el sexe.

  Es recomana que una persona adulta sana consumisca 1 ml d’aigua per cada quilocaloria que ingerix al dia, és a dir, entre 2 i 3 litres d’aigua diàriament.

  D’esta quantitat, entre un 75% i un 80% s’ha d’obtindre de les begudes (bàsicament, aigua, llet, sucs, infusions, brous, etc.), mentre que el 20% o el 25% restant ha de procedir d’aliments sòlids, com fruita i verdura.

 • Saps com es recomana començar i acabar el dia?

  Quan dormim, perdem aigua. Per açò és recomanable beure almenys un got abans d’anar a dormir i un altre quan ens alcem.

 • Per què és important estar ben hidratats?

  Quan transpirem, el nostre cos perd aigua i sals minerals. El 99% de la nostra suor no és més que aigua, però també conté minerals com sodi, potassi, ferro i magnesi.

  Una bona hidratació ens permet recuperar els valors d’aigua necessaris per a l’organisme i evitar certs trastorns com vòmits, maldecaps, cansament, pell seca, etc., símptomes característics de la deshidratació.

 • Saps per què no hem d’esperar a tindre set per beure aigua?

  Cal compensar com més prompte millor la pèrdua d’aigua que patix el cos diàriament (més de 2 litres) per a evitar que comence el procés de deshidratació.

  Per açò és molt important que no esperem a tindre la sensació de set per beure aigua, ja que este símptoma és una característica pròpia de la deshidratació.

 • Hem de beure més aigua quan fem exercici?

  És fonamental beure mig litre d’aigua dues hores abans de fer exercici per a tindre una bona hidratació i deixar temps al cos perquè n’elimine l’excedent.

  Durant l’exercici és recomanable hidratar-se a intervals regulars per a reemplaçar tota l’aigua que es perd amb la suor. Després de fer exercici, és essencial beure aigua per a recuperar-se adequadament.

 • L’aigua de l’aixeta és bona per a un atleta d’elit?

  Sí, l’aigua de l’aixeta és bona per a un atleta d’elit i per a qualsevol persona que faça esport.

 • Els xiquets poden beure aigua de l’aixeta?

  L’aigua de l’aixeta és saludable per als adults i per als xiquets. És important que els xiquets i les xiquetes facen parades obligatòries en els entrenaments o els jocs per a beure la quantitat d’aigua suficient i hidratar-se.

 • Les persones majors s’han d’hidratar més?

  En el cas de les persones majors és fonamental controlar el consum d’aigua, ja que amb l’edat es produïxen canvis en la funció renal i una disminució important de la sensació de set.

 • Sabies que es recomana beure més aigua si tenim la grip o diarrea?

  El refredat comú, la grip i les diarrees porten freqüentment a la deshidratació, per la qual cosa, en estos estats, és necessari beure aigua regularment.


 • Per què és millor dutxar-se que banyar-se?

  És millor dutxar-se perquè en cada minut que passem davall de la dutxa amb l’aixeta oberta podem gastar fins a uns 10 litres d’aigua.

 • Quines plantes són les que requerixen menys consum d’aigua?

  Les plantes que requerixen menys consum d’aigua són els arbustos, les plantes autòctones i les resistents. Són plantes igualment boniques i consumixen menys aigua.

 • Quina és la millor hora per a regar el jardí?

  A primera hora del matí o al capvespre, ja que s’aprofita més l’aigua perquè no s’evapora tan ràpidament.

 • Després de cuinar, on tire l’oli?

  S’aconsella retirar l’oli de la paella amb paper absorbent i tirar-lo al fem, o bé arreplegar-lo, una vegada fred, en un envàs de plàstic hermètic i portar-ho a un punt de recollida perquè puga ser reciclat. No el tires per l’aigüera, perquè l’oli i l’aigua no es barregen i després resulta molt difícil eliminar-lo en les depuradores.

 • Per què no es recomana tirar pintura per l’aigüera?

  No es recomana fer-ho perquè la pintura és un material molt contaminant. T’aconsellem que la deixes assecar-se fins que es convertisca en una massa sòlida, i aleshores pots portar-la als centres de recollida municipals.

 • I les burilles, les podem tirar pel vàter?

  No tires les burilles pel vàter perquè contenen nicotina i quitrà, unes substàncies que es dissolen fàcilment en l’aigua i que són contaminants, fins i tot en xicotetes concentracions, i resulta molt difícil eliminar-les en el procés de depuració. Tira les restes dels cigarrets al fem una vegada estiguen ben apagats.

 • Quins altres materials no convé tirar pel vàter?

  Les tovalloletes humides, els medicaments, els bastonets, els plàstics, les gases, les compreses i els preservatius no s’han de tirar pel vàter, ja que poden obstruir les canonades i afectar l’entrada de l’aigua residual en les depuradores. T’aconsellem que col·loques un xicotet contenidor en el bany per a tirar-hi estos residus sòlids.


 • On puc consultar les tarifes d'aplicació en el meu municipi?

  En l’apartat “Tarifes” pots accedir a la informació específica del teu municipi. Hi pots consultar les tarifes vigents, així com les bonificacions que hi haja disponibles.

  Així mateix, en el peu de pàgina de les factures periòdiques disposes de la informació relativa a la publicació de les tarifes en els butlletins oficials de la província, per a consultar-les en el mateix web oficial.

 • En casa som més de 4 persones: puc obtindre alguna bonificació?

  En l’apartat  “Bonificacions i fons social" pots consultar la possible existència de bonificacions aplicables en funció del nombre d’usuaris del domicili de subministrament. Així mateix, per als casos en què es puga aplicar, és necessari que el titular del contracte o la persona autoritzada faça una sol·licitud fefaent i presente la documentació corresponent, conforme a la informació inclosa en l’apartat del web anteriorment indicat.

  En cas de dubte, contacta amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

 • Estic censat en el meu municipi: puc tindre alguna bonificació?

  La condició de la persona censada en el municipi no comporta l’aplicació d’una tarifa bonificada. També pots consultar, en l’apartat “Bonificacions i fons social" l’existència d’altres bonificacions aplicables. En cas de dubte, pots posar-te en contacte a través dels nostres canals d’atenció al client.

 • Quines ajudes o bonificacions puc tindre?

  Pots consultar, en l’apartat “Bonificacions i fons social” l’existència d’ajudes, tarifes reduïdes o bonificacions aplicables en funció de la situació social del titular del contracte (pensionista, família nombrosa o renda mínima d’inserció) aprovades pel teu ajuntament.
  Si vols rebre’n més informació o fer qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

 • Què faig si rebo un avís de tall de subministrament i no puc fer front al deute?

  Contacta amb nosaltres a través dels nostres  canals d’atenció al client i estudiarem el teu cas. 

 • Em poden tallar el subministrament per falta de pagament?

  Les gestions d’impagats del servici es duen a terme conforme al que s’establix en la normativa vigent (reglament, ordenances...). Es pot consultar en l’apartat “Normativa del servici”.
  En cas que rebes una notificació d’avís de tall i no pugues fer front a la teua factura, contacta amb nosaltres a través dels nostres  canals d’atenció al client, i estudiarem el teu cas.  

 • En quin termini es restablirà el meu subministrament?

  El servici es restablirà com a màxim el següent dia hàbil després d’haver solucionat les causes que van originar la suspensió.

 • Per quins altres motius es pot suspendre el meu subministrament?

  L’entitat subministradora podrà suspendre el subministrament en els casos següents: A petició teua, per baixa definitiva del subministrament. Pots fer esta gestió a través de la nostra  àrea de clients o telefonant al nostre número d’atenció al client. Per baixa d’ofici, a requeriment de la mateixa entitat subministradora, per incompliment d’alguna de les obligacions per part de la persona perceptora del servici. Algunes de les principals causes que poden motivar la suspensió del servici són l’impagament de les factures dins dels terminis establits per l’entitat subministradora, el frau o la reincidència. Per a més informació, pots consultar l’apartat “Normativa del Servici”


 • Com puc consultar les meues factures?

  Sempre que vulgues, pots consultar les teues factures a través de l’àrea de clients. Recorda que per a poder fer les teues gestions en línia has d’estar registrat. Si encara no ho estàs, pots donar-te d’alta molt fàcilment (ací pots veure com registrar-te en l’àrea de clients).

 • Com puc passar-me a la factura digital?

  Has d’estar registrat en l’Àrea Privada. Si encara no ho estàs, registra-t’hi ara
  Si ja estàs registrat en l’oficina de la teua Àrea privada, entra-hi amb el teu usuari i la teua contrasenya i accedix a la secció activar el servici de Factura digital. Cada vegada que s’emeta una factura, t’arribarà un avís de disponibilitat a través del qual podràs baixar-te-la directament.

 • No entenc la factura de l’aigua: què es paga exactament?

  Els contractes d’alta en el subministrament d’aigua potable estan subjectes a les tarifes corresponents d'acord amb la legislació vigent. Generalment, la factura del servici sol incloure les tarifes d’aigua, conservació del comptador i clavegueram, la titular de les quals, en la majoria dels casos, és la concessionària del servici. D’altra banda, també s’hi inclouen taxes ambientals, en concepte de cànons, el titular de les quals és la comunitat autònoma. I, finalment, també pot incloure la taxa de recollida de fem, de titularitat municipal. Pel que fa a l’import final de la factura, generalment entre el 35% i 50% es correspon amb la tarifa de l’aigua. La resta es repartix entre impostos (IVA), tributs, etc.

  Així mateix, en la factura del teu domicili de subministrament s’inclou tant la informació dels diferents conceptes d’aplicació, en els quals podràs identificar la seua titularitat, com la informació de les publicacions en els butlletins oficials de les tarifes que s’hi apliquen, perquè ho pugues consultar en cas que ho consideres necessari.

  Si vols rebre’n més informació o fer qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels  canals d’atenció al client.

 • Qui aprova les tarifes de l’aigua?

  L’ajuntament és el responsable d’aprovar les tarifes del servici aplicables al municipi i la comissió de preus és l’organisme encarregat d’autoritzar-les. Una vegada aprovades i autoritzades, les tarifes es publiquen en el butlletí oficial corresponent.

 • Què és la quota de servici?

  Esta quota garantix la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servici d’aigua. És un import fix que es calcula segons el cabal nominal (és a dir, la quantitat estàndard d’aigua que passa pel teu comptador). Si vols més informació sobre les tarifes i els diferents tipus de vivenda, consulta el web de la teua entitat subministradora.

 • Què és la quota de clavegueram?

  La quota de clavegueram la recapten algunes empreses subministradores per compte dels ajuntaments. Es destina a la conservació i el manteniment de la xarxa de clavegueram.

 • Quina és la periodicitat de la factura de l’aigua?

  De forma general, els consums es facturen cada dos o tres mesos segons el municipi, per períodes de subministrament vençuts, en compliment del Reglament del servici. El primer període es compta des de la data de posada en servici del subministrament.

 • Puc sol·licitar un canvi de periodicitat o freqüència per a la meua factura?

  Hi ha una modalitat de pagament mensual (12 Gotes), a través de la qual cada mes es paga una quota fixa i al cap de 12 mesos es regularitza la situació en funció de la facturació real. Esta nova modalitat de pagament no comporta cap canvi contractual. El comptador es llig i es factura amb la mateixa regularitat de sempre. Pots  revisar les condicions del pla i saber com contractar-lo en l’apartat corresponent del web

 • He rebut la factura de l’aigua i m’han facturat en el tram més alt: què vol dir això?

  La tarifa d’aigua inclou una quota fixa de servici i una quota variable de consum. Esta segona quota s’aplica per trams de consum, per a incentivar un ús eficient de l’aigua. Així, es premien els usos més responsables i es penalitza l’ús excessiu de l’aigua, a través de l’assignació d’un preu per metre cúbic que s’incrementa a mesura que es va superant cada tram.

  Si vols rebre’n més informació o fer qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

 • El meu consum d’aigua és zero i, no obstant açò, estic pagant quota de servici: per què?

  La tarifa d’aigua inclou una quota variable de consum i una quota fixa de servici. Esta segona quota s’aplica per a garantir la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servici de l’aigua, i té un import fix, per cada període de facturació, que s’aplica segons el tipus del diàmetre del comptador.

  Si vols rebre’n més informació o fer qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

 • Necessite un duplicat de factura del meu subministrament: on podria dirigir-me?

  Pots fer-ho fàcilment i ràpidament mitjançant la nostra  àrea de clients, o també a través del nostre telèfon d’atenció al client..

 • A qui he de telefonar si no tinc cap fuita d’aigua però crec que el meu consum és més elevat de l’habitual?

  Per a descartar qualsevol tipus de fuita, et recomanem que verifiques tota la instal·lació interior de la teua casa i també la situada en l’habitació de comptadors d’aigua de la finca (generalment, situada en l’entrada de l’edifici). En este cas, excepte l’equip de mesurament instal·lat, el manteniment, la conservació i la reparació de la resta de la instal·lació en cas d’avaria o fuita corresponen al client o a la comunitat de propietaris de la finca. Si tens algun dubte sobre la forma de revisar una possible fuita en la teua instal·lació interior o de la finca, telefona’ns al número d’avaries (disponible 24 hores al dia, 365 dies a l’any). Així mateix, si has comprovat que no hi ha cap fuita en la instal·lació interior o de la finca, però el teu consum segueix sent més elevat de l’habitual, posa’t en contacte amb nosaltres al  telèfon d’atenció al client i farem tot el que siga possible per ajudar-te.


 • Com podria pagar la meua factura?

  Disposem de diversos canals de pagament perquè tingues la màxima flexibilitat:

  • Domiciliació bancària: canal de pagament més fàcil i còmode, utilitzat per la majoria de clients. Solament has de facilitar-nos el número de compte bancari en format IBAN (2 lletres, 2 números de control i 20 números més) i el document SEPA firmat. Domicilia ara els teus rebuts còmodament a través de l’Àrea de Clients.
  • Apartat “Pagament de factures” d’esta mateixa pàgina web: pagament en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Et caldrà la informació següent: codi CPR, emissora, referència, identificació i import que es mostra en la part inferior de la factura, al costat del codi de validació del pagament.
  • Telèfon d’atenció al client
  • Desplaçant-te a alguna de les entitats col·laboradores que es mostren en la part inferior de la factura (Correus o entitats bancàries), podràs pagar en metàl·lic o amb targeta bancària, presentant el document amb el codi de validació bancària que t’hem fet arribar.
  • Desplaçant-te a les nostres oficines d’atenció al client, on només podràs pagar amb targeta de crèdit o dèbit, o sol·licitar un document de pagament per a pagar en efectiu en les nostres entitats col·laboradores.
 • He de ser client de "la Caixa" per a poder pagar les meues factures a través de ServiCaixa?

  No, no és necessari que sigues client d’esta entitat, ni tampoc que sigues usuari de Línia Oberta de ”la Caixa”. Recorda que també podràs fer el pagament a través de les nostres entitats col·laboradores, mitjançant l’Oficina Virtual o a través de la Caixa” - Pagaments en línia, amb qualsevol targeta de crèdit (Visa/Mastercard) o de dèbit.

 • La meua targeta bancària ha de ser de ”la Caixa” per a poder fer pagaments en línia?

  No, no és necessari que ”la Caixa” siga l’entitat emissora de la targeta. Només cal que tingues una targeta de crèdit (Visa/Mastercard) o de dèbit activa.

 • El pagament en línia té algun cost per a mi?

  No. Els pagaments fets en línia no tenen cap cost addicional.


 • He comprat la meua primera vivenda. He de donar d’alta l’aigua?

  Sí, has de donar-la d’alta i pots fer-ho a través de qualsevol dels  canals de contacte  que tenim a la teua disposició aportant la documentació següent:

  • DNI del titular. En cas que no es presente el titular:
   • DNI de tots dos (titular i autoritzat).
   • Autorització firmada pel titular.
   • En cas que el titular siga una persona jurídica (empreses):
    • CIF de l’empresa.
    • Escriptura de constitució de l’empresa.
    • DNI del gerent o l’administrador. En cas que no es presente, cal aportar autorització firmada per este, juntament amb el DNI de tots dos.
   • Dades de domiciliació bancària (IBAN).
   • Adreça electrònica i telèfon.
   • En cas de propietaris:escriptura de propietat o nota simpl del registre.
   • En cas d’inquilins: contracte d’arrendament, juntament amb l’autorització i el DNI del propietari.
   • Llicència de primera ocupació en cas que la vivenda tinga menys de 10 anys.
   • Declaració responsable de segona ocupació, per a vivendes amb antiguitat superior a 10 anys.
   • Taxes de drets de connexió: únicament per als municipis de Montfort, Sant Joan d’Alacant i Mutxamel.
 • Tinc un local o empresa. Quina documentació necessite per a donar d’alta un subministrament?

  En general, necessitaràs la documentació següent:

  • DNI del titular. En cas que no es presente el titular:
   • Autorització firmada pel titular.
   • DNI de tots dos (titular i autoritzat).
  • En cas que el titular siga una persona jurídica (empreses):
   • CIF de l’empresa.
   • Escriptura de constitució de l’empresa.
   • DNI del gerent o l’administrador. En cas que no es presente, cal aportar autorització firmada per este, juntament amb el DNI de tots dos.
  • Dades de domiciliació bancària (IBAN).
  • Adreça electrònica i telèfon.
  • En cas de propietaris: escriptura de propietat o nota simple del registre.
  • En cas d’inquilins: contracte d’arrendament, juntament amb l’autorització i el DNI del propietari i justificant de la propietat (nota simple del registre o escriptura).
  • Taxes de drets de connexió: únicament per als municipis de Montfort, Sant Joan d’Alacant i Mutxamel.

  LOCALS AMB ACTIVITAT COMERCIAL

  • Document ambiental corresponent, emés pel servici de disciplina urbanística.
  • Document que acredite el CNAE.

  LOCALS SENSE ACTIVITAT

  • Decret favorable emés pel servici de disciplina urbanística.
 • En què consistix l’import del contracte de subministrament d’aigua?

  El contracte de subministrament inclou els drets de subministrament que s’abonen una sola vegada en la firma del contracte.

  • Venda de comptador.
  • Despeses de servici
 • Quant temps tardaré en tindre aigua després de fer l’alta de subministrament?

  Després de fer la contractació, si la teua vivenda o local té connexió d’aigua i la instal·lació està preparada, només s’ha de col·locar el comptador, i tindràs aigua en un temps màxim de 24 hores, sempre que la instal·lació reunisca les condicions necessàries i ens facilites l’accés a la vivenda.

 • Què he de fer per a canviar el titular del servici?

  Pots fer-ho a través de qualsevol dels  canals de contacte que tenim a la teua disposició aportant la documentació següent:

   

  EN TOTS ELS CASOS

  • DNI del titular. En cas que no es presente el titular:
   • Autorització firmada pel titular.
   • DNI de tots dos (titular i autoritzat).
  • En cas que el titular siga una persona jurídica (empreses):
   • CIF de l’empresa.
   • Escripturade constitució de l’empresa.
   • DNI del gerent o l’administrador. En cas que no es presente, cal aportar autorització firmada per este, juntament amb el DNI de tots dos.
  • Dades de domiciliació bancària (IBAN).
  • Adreça electrònica i telèfon.
  • Lectura del comptador, presa el mateix dia en què es fa la gestió.
  • En cas de propietaris: escriptura de propietat o nota simple del registre.
  • En cas d’inquilins: contracte d’arrendament, juntament amb l’autorització i el DNI del propietari.

  VIVENDES

  • Llicència de primera ocupació en cas que la vivenda tinga menys de 10 anys.
  • Declaració responsable de segona ocupació, per a vivendes amb una antiguitat superior a 10 anys.

  LOCALS AMB ACTIVITAT COMERCIAL

  • Document ambiental corresponent, emés pel servici de disciplina urbanística.
  • Document que acredite el CNAE.

  LOCALS SENSE ACTIVITAT

  • Decret favorable emés pel servici de disciplina urbanística.
 • Me he mudado de domicilio. ¿Tengo que realizar una nueva alta o puedo subrogarme al contrato que había anteriormente en mi nueva vivienda?

  Cuando una vivienda es ocupada por una persona distinta a la que firmó el contrato de suministro, es necesario realizar un cambio de titularidad o un nuevo contrato.
  Una subrogación es una gestión que puede formalizarse por fallecimiento o separación del cónyuge y/o fusión de empresas. Supone una subrogación directa de los todos los derechos y obligaciones del anterior contrato de suministro y no supone coste alguno.
   

 • ¿Debo permitir la entrada a mi domicilio del personal de la empresa suministradora?

  Sí. Los solicitantes de un suministro deben permitir a la entidad suministradora la colocación de los elementos necesarios, así como permitir la entrada al personal autorizado y acreditado por la entidad, con el fin de poder realizar todas las comprobaciones relacionadas con el suministro.

 • ¿Quién se encarga de la conexión y desconexión de los contadores?

  La conexión y desconexión del contador o aparato de medida la lleva a cabo la entidad suministradora, que podrá precintar la instalación y es la única autorizada para desprecintarla.

 • ¿Dónde se coloca la batería de contadores?

  Las baterías de contadores divisionarios se instalan en los locales o armarios destinados exclusivamente a tal efecto. Los armarios deben estar situados en la zona de uso común de la planta baja del inmueble y deben contar con acceso directo desde la entrada. Se instala una válvula de retención en el origen de cada montante y en su punto de conexión con la batería de contadores divisionarios para impedir retornos de agua a la red de distribución.

 • ¿Qué tipos de contadores o equipos de medición hay?

  Como norma general y para los inmuebles con acceso directo a la calle, el cálculo y control de consumos se efectuará mediante:

  • Batería de contadores: cuando hay más de una vivienda o local, es obligatorio instalar un contador para cada uno, aparte de los necesarios para los servicios comunes.
  • Contador único o general: cuando el inmueble o finca sólo tiene una vivienda o local, en suministros provisionales para obras y en polígonos en proceso de ejecución de obras, mientras no se reciban las redes de distribución interior.
 • ¿Tengo que solicitar o notificar a la entidad suministradora un aumento de caudal contratado?

  Sí. Los clientes deben utilizar el agua suministrada en la forma y para el uso contratado. Por lo tanto, tienes que solicitar a la entidad suministradora la autorización pertinente para cualquier modificación de las instalaciones que implique un aumento en los caudales contratados de suministro, o cualquier modificación en el número de receptores.

 • Soc promotor de vivendes. Puc sol·licitar una connexió de servici d’aigua o clavegueram?

  Pot consultar tota la informació relacionada amb la sol·licitud d'escomeses ací

 • Com puc donar de baixa el servici d’aigua?

  Pots fer-ho a través de qualsevol dels  canals de contacte  que tenim a la teua disposició

  • DNI o NIF, en cas que no es presente el titular:
   • Autorització firmada pel titular.
   • DNI de tots dos (titular i autoritzat).
  • Lectura del comptador, presa el mateix dia de la gestió.
  • Quan no coincidisquen el titular i el peticionari, caldrà justificar documentalment la vinculació del peticionari amb la vivenda o local.
 • ¿Qué debo hacer para comprobar si tengo un escape o fuga en casa?

  A continuación, te indicamos los pasos que debes seguir: 

  • En primer lugar, debes localizar tu contador de agua. Entra en el cuarto de contadores de la finca. En la batería de contadores hay un plano donde podrás encontrar la ubicación de tu contador. 
  • Seguidamente, comprueba que el contador funciona correctamente. Para ello, deja un grifo abierto en tu casa o en tu local. La aguja roja de la esfera grande o la última cifra roja del contador (si es electrónico) debe moverse en sentido ascendente. Manteniendo el grifo abierto, cierra la llave de paso del contador y comprueba que éste no registre ningún movimiento. 
  • Para terminar, vuelve a abrir la llave de paso y cierra todos los grifos de casa durante una hora aproximadamente. Observa si el contador ha registrado consumo de agua. Si es así, es muy posible que haya un escape en la instalación, ya que el contador sólo registra consumo si pasa agua por él.
 • ¿A quién debo llamar si tengo un escape de agua?

  Si tienes un escape, debes ponerte en contacto con un fontanero o empresa especializada o bien comprobar si tu seguro de hogar cubre este tipo de reparaciones. Te recordamos que la conservación y la reparación de cualquier avería en las instalaciones interiores es responsabilidad del usuario, como establece el Reglamento del Servicio de Agua.

 • ¿A quién debo llamar si mi desagüe o el de la comunidad tienen una avería u obstrucción antes de llegar a la conducción del alcantarillado general de la calle?

  Cuando la acometida del alcantarillado está obstruida o averiada, ya sea en la instalación interior o en la canalización del alcantarillado, el responsable es el propietario de la finca o vivienda que la utiliza. Es necesario evacuar las aguas sucias a la red general de vertidos o al alcantarillado municipal. Debes ponerte en contacto con una empresa privada para desatascar las canalizaciones de vertido de residuos.

 • No tengo agua en casa. ¿Qué hago?

  • En primer lugar, averigua si la falta de agua afecta a todos los puntos de agua de tu casa. Si es así, contacta con algún vecino para saber si la incidencia es general. Si los vecinos no están afectados, comprueba que la llave de paso interior de tu casa esté completamente abierta.
  • A continuación, verifica que el contador o el equipo de medición tenga las dos llaves de paso abiertas (es decir, giradas completamente a la izquierda). Recuerda que para localizar tu contador de agua tienes que entrar con la llave universal en el cuarto de contadores, que generalmente está en el portal o en el vestíbulo de la finca. En la batería de contadores hay un plano donde podrás encontrar la ubicación de tu contador. 
  • Si después de haber hecho estas comprobaciones sigues sin agua, llámanos a nuestro teléfono de atención al cliente y haremos todo lo posible para ayudarte.
 • Han reparado recientemente una avería de agua en la calle y ahora no tengo presión suficiente en casa. ¿Qué hago?

  En ocasiones, mientras se produce un escape o durante su reparación, es posible que la misma presión del agua pueda arrastrar pequeñas partículas de arena de las tuberías generales y también de las particulares de la finca. Por suerte, no se trata de nada grave. En la mayoría de los casos, transcurridos unos minutos tras la reparación de la avería exterior debería restablecerse la normalidad en el suministro, recuperando la presión habitual. No obstante, si sigues sin la presión habitual, llámanos a nuestro teléfono de averías y haremos todo lo posible para ayudarte.

 • No tengo presión de agua en casa. ¿Qué hago?

  • Comprueba que la llave de paso interior de tu casa esté completamente abierta. Si tienes instalado algún aparato reductor de presión, comprueba que funcione correctamente. 
  • A continuación, verifica que el contador o el equipo de medición tenga las dos llaves de paso abiertas (es decir, giradas completamente a la izquierda). Recuerda que para localizar tu contador de agua tienes que entrar con la llave universal en el cuarto de contadores, que generalmente está en el portal o en el vestíbulo de la finca. En la batería de contadores hay un plano donde podrás encontrar la ubicación de tu contador.
  • Si después de haber hecho estas comprobaciones sigues sin presión, llámanos a nuestro teléfono de atención al cliente y haremos todo lo posible para ayudarte.
    
 • No tengo presión en el agua caliente de mi casa. ¿Qué hago?

  • Recuerda que la empresa de agua sólo te suministra agua corriente a través de la red de distribución general. Es decir, se trata de agua fría. Abre cualquier grifo de casa y comprueba que el agua fría tenga la presión habitual. Si no es así, revisa la llave de paso interior, y que el contador o el equipo de medición tenga las dos llaves de paso abiertas (es decir, giradas completamente a la izquierda).
  • Recuerda que para localizar tu contador de agua tienes que entrar con la llave universal en el cuarto de contadores, que generalmente está en el portal o en el vestíbulo de la finca. En la batería de contadores hay un plano donde podrás encontrar la ubicación de tu contador.
  • Si aún así sigues sin tener presión en el agua caliente, contacta con un fontanero o con tu seguro del hogar para que verifiquen la instalación y el circuito del agua caliente.
 • ¿Qué necesito para registrarme en el área de clientes?

  • Tienes que ser titular de algún contrato de suministro de agua de nuestra compañía e introducir en el formulario los datos personales que se te solicitan y que nos diste como cliente, incluyendo el número de contrato y el DNI o NIE.
  • Deberás introducir un nombre de usuario y una contraseña que puedas recordar fácilmente y un mail donde podamos enviarte las comunicaciones.
  • A partir de entonces entrarás en la parte privada y podrás realizar las gestiones que necesites con nosotros.
 • Necessite un duplicat de factura del meu subministrament: on puc dirigir-me?

  Pots fer-ho fàcilment i ràpidament mitjançant la nostra  àrea de clients, o també a través del nostre telèfon d’atenció al client. En aquest vídeo tutorial t'expliquem com fer-ho.

  • Descarregar les teves factures és molt senzill si t'has donat d'alta en l'Àrea de Clients de la web. Accedeix al teu compte i vés a la secció «Gestions online» del menú principal. Després dirigeix-te a «Descàrrega massiva de factures». Fes clic en la pestanya «Sol·licitar descàrrega» i emplena els camps necessaris: assigna el nom que vulgues a la descàrrega i indica el període temporal que desitges. També pots triar com seleccionar les factures, per document d'identitat o per número de contracte. A continuació, marca una a una les factures que desitges descarregar i fes clic a «Continuar». Verifica que les factures seleccionades són les que necessites. Pots descarregar-les en un Excel amb el botó “Descarregar llistat”. Per a descarregar-les en PDF, fes clic a ‘Confirmar’ perquè es processe la teva sol·licitud. Rebràs un correu electrònic que t'avisarà que les factures s'han descarregat correctament. Si no veus el correu en la teva safata d'entrada, recorda revisar la carpeta de spam. A partir d'aquest moment ja tindràs les factures a la teva disposició en la pestanya ‘Descàrregues sol·licitades’ i podràs descarregar-les en format PDF. A través de la web, tot són avantatges.
 • Com puc pagar la meua factura?

  Disposem de diversos canals de pagament perquè tingues la màxima flexibilitat:

  • Domiciliació bancària: canal de pagament més fàcil i còmode, utilitzat per la majoria de clients. Solament has de facilitar-nos el número de compte bancari en format IBAN (2 lletres, 2 números de control i 20 números més) i el document SEPA firmat. Domicilia ara els teus rebuts còmodament a través de l’Àrea de Clients.
  • Apartat “Pagament de factures” d’esta mateixa pàgina web: pagament en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Et caldrà la informació següent: codi CPR, emissora, referència, identificació i import que es mostra en la part inferior de la factura, al costat del codi de validació del pagament. En aquest vídeo tutorial t'expliquem com fer-ho.
  • Pots pagar les teves factures des de la web sense necessitat d’haver-te registrat en l’Àrea de Clients. És molt senzill, només necessites tindre a mà la factura que vols pagar i seguir aquests passos: Dirigeix-te a «El Teu Servei», en el menú principal, i selecciona «Pagament de factures». Accedeix a l’entitat bancària des de la part inferior de la pantalla. No és necessari ser client de l’entitat per a poder pagar. Selecciona «Pagar ara amb codi CPR» i emplena les dades sol·licitades. Les trobaràs en la part inferior de la factura: CPR, emissora, referència, identificació i import. Escriu les dades sol·licitades que trobaràs en la part de davall de la teva factura. No oblides introduir-les sense guions i indicar l’import exacte. Una vegada emplenades les dades només faltarà introduir la informació de la teva targeta bancària. Per a acabar el procés, fes clic en «Pagar». També pots pagar les teves factures si t’has registrat en l’Àrea de Clients. Accedeix al teu compte i fes clic en «Les meves factures». Les factures pendents de pagament apareixen en la part inferior. Prem en «Veure factura online», després en «Accions» i descarrega la factura en PDF, ja que la necessitaràs després. Torna a la secció anterior, «Les meves factures». Prem en «Pagament online» i accedeix a l’entitat bancària. Selecciona l’opció «Pagar ara amb número de codi de barres». Per a introduir el codi d’identificació, observa la part inferior de la factura descarregada. Davall del codi de barres trobaràs el número que has de copiar i pegar en el camp requerit. Escriu el teu email d’usuari i prem en «Iniciar pagament». Només falta introduir les dades de la targeta bancària i fer clic en «Pagar» per a finalitzar el procés. A través de la web, tot són avantatges.
  • Telèfon d’atenció al client
  • Desplaçant-te a alguna de les entitats col·laboradores que es mostren en la part inferior de la factura (Correus o entitats bancàries), podràs pagar en metàl·lic o amb targeta bancària, presentant el document amb el codi de validació bancària que t’hem fet arribar.
  • Desplaçant-te a les nostres oficines d’atenció al client, on només podràs pagar amb targeta de crèdit o dèbit, o sol·licitar un document de pagament per a pagar en efectiu en les nostres entitats col·laboradores.
 • Com puc emetre algun document de pagament d’alguna de les meues factures?

  En aquest vídeo tutorial t'expliquem com fer-ho.

  • En primer lloc, per a sol·licitar el document de pagament d'una factura pendent, has d'accedir al teu compte en l'àrea de clients i a continuació dirigir-te a la secció de menú “Gestions online”. Una vegada accedisques, podràs visualitzar les gestions que pots realitzar, classificades en grups en funció de la seua tipologia. Seguidament has de seleccionar l'opció “Documents de pagament”, que està situada en el grup de gestions “Factures i pagaments”. A continuació, selecciona el contracte que conté les factures pendents de pagament i prem a “continuar”. En el següent pas, selecciona les factures de les quals necessites el document i prem el botó “Generar document de pagament”. Apareix llavors un missatge de confirmació, que permet cancel·lar l'operació o continuar-la amb el botó “generar document”. Finalment, prem el botó “descarregar document de pagament” per a generar el PDF del document, que quedarà guardat en el teu PC i disponible per a imprimir en el moment que siga necessari. A través de la web tot són avantatges!