Carta de compromisos

Carta de Compromisos

Garantim la plena satisfacció

Els nostres compromisos

 

A Aguas de Alicante treballem dia a dia per millorar el nostre servici i garantir la plena satisfacció dels nostres clients. Amb eixe afany de millora contínua, adquirim estos cinc compromisos de servici.

 • Responsabilitat

  Ens comprometem a fer la instal·lació del comptador abans de 24 hores a partir de la formalització del contracte (excepte dies festius).

  Compensació econòmica: 20% del preu de contractació.

  Clàusules particulars

 • Proximitat

  NEns comprometem a respondre les queixes en un termini no superior a 10 dies laborables.

  Compensació econòmica: l’import de la quota de servici d’aigua corresponent a un mes.

  Clàusules particulars

 • Precisió en la facturació

  En cas que l’error siga atribuïble a l’empresa, s’esmenarà en el termini màxim de 5 dies laborables. Este termini es comptabilitzarà a partir del moment en què l’error siga comprovat per l’empresa. Compensació econòmica: l’import de la quota de servici d’aigua corresponent a un mes.

  Clàusules particulars

 • Eficiència

  Si en el moment de la lectura del teu comptador es detectara un consum superior al límit esperat, ens comprometem a comunicar-ho de forma immediata si et trobes en el domicili. En tot cas, esta comunicació es formalitzarà a través de la factura.

  Clàusules particulars

 • Professionalitat

  En les interrupcions de subministrament produïdes per avaries en la xarxa de distribució d’aigua potable i que tinguen una duració major de quatre hores (se n’exclouen els talls programats i les avaries causades per tercers).

  Compensació econòmica: l’import de la quota de servici d’aigua corresponent a un mes.

  Clàusules particulars