ÈTICA I COMPLIMENT

Ética y cumplimiento

Els nostres valors

Codi de Conducta
 

En Aguas de Alicante disposem d’un Codi de conducta que defineix els valors de la nostra organització, el qual constitueix una referència en totes les nostres conductes i accions, tant individuals com col·lectives.

Estos valors ètics han estat sempre una part central de l’estratègia i el desenvolupament de Aguas de Alicante.

En el context actual es fa més indispensable que mai per a l’empresa actuar amb responsabilitat i ètica en les seues activitats, de cara a tots els grups de relació.

 

Consulta el nostre Codi de Conducta


Canal Ètic

En Aguas de Alicante hem implementat el Canal Ètic per a comunicar, de manera confidencial i anònima (si així es vol), els actes contraris a la legislació vigent, a les normes internes de la societat o al seu codi ètic.  

Este canal ètic complix tots els requisits que establix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Tota la informació facilitada serà tractada de manera confidencial.  

Totes les comunicacions s’han de fer contactant amb el compliance officer a través de qualsevol dels mitjans següents:  

  • A través del canal digital, mitjançant este enllaç:

Canal Ètic

A través de l’enllaç també es pot demanar una entrevista personal o telefònica.

  • Per correu postal (escriu CONFIDENCIAL en l’assumpte):  C/Alona 31, 03007, Alicante 

Política de compliment penal


Aguas de Alicante està decididament compromesa amb el compliment de la legislació i regulació vigents tal com resulta del seu Codi de Conducta i de les seues estrictes Polítiques, instruccions i procediments interns. Al servei d'aquest compromís, ha disposat a més d'un exhaustiu sistema d'identificació, prevenció i gestió dels riscos d'incompliment normatiu que concerneixen tant la seua activitat com als seus processos de suport, a més d'un sistema disciplinari per a sancionar qualsevol incompliment detectat.

Aguas de Alicante va definir i va implementar un model d'organització i control per a la identificació, prevenció i sanció de riscos penals, model que s'ha anat revisant i perfeccionant. La Política de Compliment Penal constitueix el marc de referència actualitzat d'aquest model.

Consulta l'Extracte de la Política de Compliment Penal