ÈTICA I COMPLIMENT

Ética y cumplimiento

Els nostres valors

Codi de Conducta
 

En Aguas de Alicante disposem d’un Codi de conducta que defineix els valors de la nostra organització, el qual constitueix una referència en totes les nostres conductes i accions, tant individuals com col·lectives.

Estos valors ètics han estat sempre una part central de l’estratègia i el desenvolupament de Aguas de Alicante.

En el context actual es fa més indispensable que mai per a l’empresa actuar amb responsabilitat i ètica en les seues activitats, de cara a tots els grups de relació.

 

Consulta el nostre Codi de Conducta


Canal Ètic

S’ha habilitat una canal de comunicació a través del qual qualsevol persona pot realitzar consultes o suggeriments en relació al Codi de Conducta i les polítiques i procediments que desenvolupen els seus principis i valors.

Així mateix ha d’emprar-se aquest canal per a notificar possibles incompliments del Codi de Conducta i les seves polítiques i procediments a través del formulari de consulta i formulari de notificació d'irregularitats.

Les comunicacions, consultes i notificacions, hauran de realitzar-se contactant amb el Compliance Officer per qualsevol dels següents mitjans:

  • Correu postal (dirigit al Compliance Officer d'Aguas Municipalizadas de Alicante) a la següent adreça:

C/ Alona núm. 31 – 03007 Alacant.

 
Tota la informació facilitada serà tractada de manera confidencial. Consulta la Política de Privacitat del Canal Ètic.


Política de compliment penal


Aguas de Alicante està decididament compromesa amb el compliment de la legislació i regulació vigents tal com resulta del seu Codi de Conducta i de les seues estrictes Polítiques, instruccions i procediments interns. Al servei d'aquest compromís, ha disposat a més d'un exhaustiu sistema d'identificació, prevenció i gestió dels riscos d'incompliment normatiu que concerneixen tant la seua activitat com als seus processos de suport, a més d'un sistema disciplinari per a sancionar qualsevol incompliment detectat.

Aguas de Alicante va definir i va implementar un model d'organització i control per a la identificació, prevenció i sanció de riscos penals, model que s'ha anat revisant i perfeccionant. La Política de Compliment Penal constitueix el marc de referència actualitzat d'aquest model.

Consulta l'Extracte de la Política de Compliment Penal