Comunica anomalies o possibles fraus

Comunica anomalies o possibles fraus

El frau en el servici d’aigua ens perjudica a tots, ajuda’ns a evitar-lo
 

La defraudació de fluid elèctric, gas o aigua es considera un delicte i està penada al Codi penal espanyol, a l’article 255, i, per tant, és susceptible de denúncia davant les autoritats judicials.

És un delicte que ens afecta a tots. Estes pràctiques provoquen un encariment del preu per a tots els consumidors.

L’empresa proveïdora pot emprendre accions legals com a perjudicada per les manipulacions detectades en el servici de subministrament (manipulació del comptador, presa fraudulenta d’aigua, derivació de subministrament…). El defraudador, a més de complir la pena que li corresponga pel delicte, haurà de pagar el subministrament defraudat.

Tens coneixement o sospites d’una situació fraudulenta?

Per favor, col·labora amb nosaltres i comunica-ho de manera totalment anònima

 

Col·labora amb nosaltres