Documents tècnics

Documentos técnicos

Secció de tipus de connexió de sanejament en Alacant

+ Info

Secció de tipus de connexió de servicis de sanejament en Sant Joan d’Alacant

+ Info

Especificacions tècniques per a la inspecció de les instal·lacions interiors

+ Info

Quadre de l’emplaçament dels comptadors

+ Info

Esquema bàsic d’instal·lació interior amb grup de pressió

+ Info

Esquema bàsic d’instal·lació interior sense grup de pressió

+ Info

Emplaçament de bateries de comptadors

+ Info

Emplaçament de comptador de 13 mm (façana)

+ Info

Emplaçament de comptador d’aigua potable Ø50 i Ø60 – FAÇANA

+ Info

Emplaçament de comptador d’aigua potable Ø50 i Ø60 – FAÇANA PER SOTERRANI

+ Info

Emplaçament de comptador d’aigua potable Ø80 – FAÇANA

+ Info

Emplaçament de comptador d’aigua potable Ø80 – FAÇANA PER SOTERRANI

+ Info

Emplaçament de comptador contra incendis Ø65 i Ø80 – FAÇANA

+ Info

Emplaçament de comptador contra incendis Ø65 i Ø80 – FAÇANA PER SOTERRANI

+ Info

Emplaçament de comptador contra incendis Ø65 i Ø80 – CAMBRA DE COMPTADORS

+ Info

Emplaçament de comptador d’aigua potable Ø50 i Ø60 i contra incendis Ø65 i Ø80 – FAÇANA

+ Info

Emplaçament de comptador d’aigua potable Ø50 i Ø60 i contra incendis Ø65 i Ø80 – FAÇANA PER SOTERRANI

+ Info

Emplaçament de comptador d’aigua potable Ø80 i contra incendis Ø65 i Ø80 – FAÇANA

+ Info

Emplaçament de comptador d’aigua potable Ø80 i contra incendis Ø65 i Ø80 – FAÇANA PER SOTERRANI

+ Info