Telelectura

Telelectura

Controla el teu consum amb la telelectura
 

Pots accedir-hi des de l’Àrea de Clients. Et permetrà controlar de manera exhaustiva el teu consum d’aigua. La telelectura és una tecnologia que permet llegir els comptadors de forma remota i periòdica, sense que el personal qualificat del servici s’haja de desplaçar fins al comptador. Açò facilita la lectura de comptadors poc accessibles i evita errors que, encara que poc freqüents, es poden produir i poden donar lloc a factures errònies.

Avantatges del servici
 

  • Informació precisa del teu consum, les 24 hores del dia.
  • Activa les alertes d’excés de consum i les alarmes de detecció de fuites. T’enviarem un missatge electrònic per a informar-te’n.
  • Fes anàlisis comparatives de consum.
  • Resol els teus dubtes sobre el consum sense haver de telefonar a atenció al client.
  • En comptadors amb dificultat d’accés facturarem consums reals, sense haver-te de molestar per a accedir-hi.
  • Programa la revisió del consum i detecta possibles fuites.
  • Possibilitat de facturació mensual de consums reals.

 

Esquema de funcionamiento telelectura