SVisual

SVisual

Servici de videointerpretació en llengua de signes espanyola (LSE)

 

SVIsual és el primer servici de videointerpretació en LSE que hi ha en el nostre país. La Fundació CNSE per a la Supressió de les Barreres de Comunicació, en col·laboració amb la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE), ha apostat per un ús estratègic de les noves tecnologies al servici de la comunicació per a assegurar que les persones sordes o amb discapacitat auditiva tinguen el mateix accés a la informació que la resta dels ciutadans.

Aguas de Alicante disposa en les seues oficines del servici d’atenció a persones sordes SVisual. Així, quan es requerisca un servici de traducció en llengua de signes per a fer gestions presencialment en l’oficina, es podrà fer una telefonada per videoconferència al personal qualificat de Fesord (Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana), que s’encarregarà de fer la traducció en temps real.

Això és possible gràcies a un acord de col·laboració amb Fesord, entitat que treballa per a l’eliminació de les barreres de comunicació per a les persones sordes.

 

logotipo s-visual