Transport

Transporte

El transport de l’aigua potable

 

El sistema d’aprofitament d’aigua subterrània queda ultimat amb el transport dels cabals subterranis captats en la zona de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà, mitjançant una xarxa de canalitzacions de gran diàmetre denominades de forma genèrica La Traída. Té una extensió total pròxima a 200 km de longitud, amb orígens en diferents municipis d’esta comarca i acabament en el paratge del Fenollar de Sant Vicent del Raspeig.

canal de la traida
 

Cal remuntar-se a octubre de 1896 per a trobar el germen d’este transport d’aigua, hui amb el denominat Canal del Cid. Este canal arranca en la finca Prados de Remigio, situada en la partida de Fuentes Calientes del municipi de Sax. És un canal de maçoneria de 55 km de longitud, amb 21 ponts i 7 túnels, i s’estén fins al paratge de Calderones, en el municipi de Novelda. Des d’este punt i fins a la ciutat d’Alacant, continua la canalització amb 21 km de canonada de fosa grisa de 400 mm de diàmetre.

Per a millorar les garanties de subministrament d’aigua potable a les poblacions, en 1973 es duplica part del traçat del Canal del Cid. Per a fer-ho, es munten 9.450 m de canonada de formigó armat de 900 mm de diàmetre, que discorren entre el barranc d’Almorcho, en el municipi de Petrer, i el paratge de Calderones, en el municipi de Novelda. Un any més tard, el projecte continua amb la instal·lació de 4.950 m de canonades de diferents diàmetres, amb traçat entre els tres túnels més meridionals del Canal del Cid, fins a enllaçar amb la capçalera de la canonada de formigó armat esmentada abans. Amb el mateix criteri d’assegurar el transport d’aigua, també en la dècada de 1970 es construïxen dos canonades de 600 mm de diàmetre amb origen en el paratge de Calderones i destí en el sector sud del municipi de Sant Vicent del Raspeig.

Finalment, amb el propòsit d’actualitzar el canal primigeni, en el primer quinquenni del segle actual se substituïx el Canal del Cid per canonades de 1.200 i 1.400 mm de diàmetre, des de l’inici, en la comarca de l’Alt Vinalopó, fins al paratge de Calderones, en Novelda.

Canalització de polièster reforçat amb fibra de vidre de La Traída