Grans obres

Grandes Obras

Planificació i avanç de les obres

Les grans obres que es descriuen a continuació tenen un termini d’execució, en general, superior a sis mesos, i afecten fonamentalment les calçades i, en menor grau, les voreres, de la via pública

En este apartat s’informarà l’usuari de la planificació i l’avanç de les diferents obres que l’empresa Aguas Municipalizadas de Alicante, E. M., està executant, en la data de la consulta, en el terme municipal d’Alacant, amb informació relativa a les zones d’influència en les diferents fases d’execució, els carrers afectats i els desviaments de trànsit o les afeccions al trànsit, a més d’informació complementària. 

Totes les obres seran executades mantenint sempre en funcionament els servicis municipals afectats d’aigua i/o clavegueram, i també la compatibilitat entre l’eficàcia en la realització dels treballs i la possible afecció a l’entorn urbà, els vianants, el trànsit rodat, els comerços, etc., de manera que, malgrat les inevitables molèsties, la duració d’estes siga la menor possible.

 

(1) Renovació de Col·lectors Residuals en l'àmbit del Parc Joan Fuster per a la reducció de la conductivitat en la EDAR Rincón de Lleó. Alacant

(2) Actuacions de sectorització i renovació de xarxes d'aigua potable i sanejament en el sector Colònia Requena Fase I. Alacant

(3) Renovació de xarxes arterials en el barri de Sant Gabriel. Alacant