Obres i projects

OBRES I PROJECTES

Millorant les infraestructures

Previsió i innovació

La gran expansió urbanística de la ciutat d’Alacant i la seua àrea metropolitana, juntament amb les condicions del medi climàtic i topogràfic, fan necessària una contínua previsió i innovació de plans i tècniques que permeten oferir el servici amb garantia.
Per este motiu, disposa d’un
Pla especial d’inversions dotat amb 55 milions d’euros per a grans obres d’infraestructura de xarxes d’aigua potable i sanejament.

Aigua potable

El Pla especial d’inversions té previstes diverses actuacions amb l’objectiu de satisfer la demanda en zones disseminades, a través del reforç de conduccions i l’augment de la capacitat dels depòsits d’emmagatzematge, a més de la dotació a la ciutat d’una segona alternativa de subministrament des dels depòsits de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Rabasa.

Sanejament

En l’apartat de sanejament, tenim la renovació de la xarxa de clavegueram i el Pla d’emergència contra inundacions d’Alacant, el qual està integrat per grans col·lectors per a l’evacuació d’aigües pluvials i grans depòsits anticontaminació.
Cal destacar, com a actuacions rellevants fetes dins d’este Pla especial d’inversions, el depòsit anticontaminació Cros-Sant Gabriel (José Manuel Obrero), el parc urbà inundable La Marjal i la renovació de diversos trams del col·lector general d’Alacant en el centre de la ciutat.

 • Depòsit anticontaminació Cros-Sant Gabriel (José Manuel Obrero)

  Este dipòsit anti-DSU (antidescàrregues del sistema unitari al medi receptor), l’obra del qual va ser iniciada en 2009 en el barri de Sant Gabriel, està situat davall de les instal·lacions del poliesportiu Juan Antonio Samaranch.

  Amb este nou depòsit s’aconseguix emmagatzemar un volum màxim de 60.000 metres cúbics d’aigua pluvial, es milloren significativament molts dels problemes actuals de desbordaments que es produïxen en esta zona de la ciutat (Sant Gabriel) en períodes de pluja i, al mateix temps, es reduïx el nombre d’abocaments al mar.

  Depósit anticontaminació Cros-Sant Gabriel (José Manuel Obrero)

  El 10 d’abril de 2013, esta infraestructura va ser dedicada a la memòria de l’enginyer José Manuel Obrero Díez, en reconeixement a la seua contribució al disseny i l’execució d’este projecte, així com a la seua labor professional, dedicació i aportació a la millora de les infraestructures hidràuliques de la ciutat d’Alacant.

 • Parc urbà inundable La Marjal

  Esta obra, d’un marcat caràcter social, té com a objectiu principal donar solució als problemes d’inundacions en una de les àrees de la platja de Sant Joan d’Alacant, alhora que actua com un nou pulmó verd per a la ciutat.

  Amb la construcció d’este parc, juntament amb dos grans col·lectors en les avingudes Conrado Albadalejo i Pintor Pérez Gil, se soluciona en gran manera este problema, ja que el parc actua com a depòsit retenidor per a emmagatzemar temporalment el volum d’aigua de pluja acumulat i, al mateix temps, fa d’àrea recreativa per a l’oci i l’esplai dels ciutadans, amb unes característiques formals i paisatgístiques singulars i diferents de la resta de zones verdes circumdants.

  parque inundable la marjal alicante

  Pel seu caràcter innovador i el seu respecte per la biodiversitat, esta obra ha rebut diversos reconeixements nacionals i internacionals.

 • Renovació del col·lector general en la zona centre d’Alacant

  Esta intervenció es duu a terme per a garantir la seguretat de les persones i edificacions de la zona afectada i millorar l’evacuació d’aigües amb plenes garanties mediambientals. El radi d’actuació va des de l’avinguda Alfons el Savi fins al carrer de Girona, i des de la plaça de Calvo Sotelo fins a la rambla de Méndez Núñez. Durant la planificació de l’obra es va crear una taula de treball amb representants dels comerciants, els veïns afectats, autoritats locals i personal tècnic d’Aguas de Alicante amb la finalitat d’elaborar una programació que minimitzara el temps d’intervenció i les molèsties derivades de l’obra.

  calle castaños alicante

  D’altra banda, l’obra incloïa la reurbanització dels carrers afectats, i es va escometre la renovació del paviment per als vianants, la millora de la xarxa d’aigua potable, enllumenat i reg, i altres servicis.