Protecció de dades

Protección de datos

 • Política de protecció de dades

  1.- Quina finalitat té aquesta Política de Protecció de Dades Personals?

  Aquesta Política de Privacitat té per objecte donar a conéixer la manera en què obtenim, tractems i protegim les dades personals dels nostres clients i d’aquelles persones que es posen en contacte amb la companyia en relació amb aquestes, i en aquest sentit, la present Política resulta aplicable, a:

  • Persones que mantenen un contracte o pòlissa en vigor amb Amaem per a la prestació d’algun servei. Client o abonat del servei.
  • Persones que contacten amb Amaem per a realitzar gestions precontractuals (sol·licitar un alta, sol·licitar un canvi de titularitat, o una subrogació o una nova escomesa a un nou punt de subministrament).
  • Persones que contacten amb Amaem per a informar incidències del servei, realitzar consultes, formular queixes o reclamacions de qualsevol tipus sense mantindre una relació contractual amb aquesta entitat (per exemple, fer una consulta sobre condicions generals del servei, notificar una fuita en la via pública, comunicar una avaria, denunciar fraus dels que tinguen coneixement, etc.).
  • Finalment, també fa referència a aquelles persones, tercers distints del client, les dades del qual figuren en un expedient de contracte per haver sigut informades pel propi client o pel propi interessat, com, per exemple, autoritzats pel titular per a realitzar gestions en el contracte, com contacte per a notificacions, com inquilins de l’immoble, o aquells els senyals de cobrament dels quals estan indicats en el contracte per al pagament de rebuts.

  2.- Qui és el responsable de les dades que facilita?

  El responsable del tractament de les seves dades personals és Aguas Municipalizadas de Alicante, EM (d’ara en avant, “Amaem”) amb domicili en C/ Alona, 31, Alacant (03007) i provista de NIF número B-03002441, empresa dedicada a la prestació de serveis relacionats amb la gestió d’aigua potable.

  3.- Quin tipus de dades recull Amaem?

  Segons la gestió que realitze, Amaem recollirà les següents dades de caràcter personal:

  • Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.), i informació sobre l’immoble per al qual es gestiona o es pretén gestionar un contracte de subministrament d’aigua i/o clavegueram i/o depuració, (adreça, etc.,) dades biomètriques (en cas que la seva companyia ho utilitze per a la firma digital), dades econòmiques (senyals bancaris) facilitades pel client o per persona autoritzada. Aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació del servei.
  • Dades de consum i dades tècniques del servei contractat. Aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació del servei.
  • Distintes dades facilitades voluntàriament per vosté al posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (efectuar una reclamació, per a comunicar una emergència, per a consultar un deute, etc.). Aquesta informació és necessària per a poder gestionar i respondre la petició que realitza.
  • Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a Amaem i que quedaran integrades en l’expedient de contracte. Aquestes dades s’utilitzen per a la correcta prestació del servei (ex.: dades de contacte d’un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzades pel client per a realitzar gestions diverses en el seu nom en relació amb el seu contracte). En cas que les dades personals aportades pertanyeren a un tercer, qui les facilita garanteix que ha informat al tercer d’aquesta Política de Privacitat i ha obtés la seva autorització per a facilitar les seves dades a Amaem amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que poguera ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.
  • Dades relacionades amb la navegació que es realitza per la pàgina web corporativa d’Amaem i/o per l’Oficina Virtual i dades facilitades per l’usuari a través de la web o de l’Oficina Virtual:
  • Dades relacionades amb la navegació que es realitza per la pàgina web corporativa d’Amaem i/o per l’Oficina Virtual: Visitar la pàgina web d’Amaem i navegar per les diferents seccions no requereix que es facilite cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que realitza (que no sempre ens permetrà identificar a l’usuari) a través de cookies instal·lades en el seu equip.  Per favor, consulte més detalls sobre aquesta matèria en la nostra Política de Cookies en https://www.aguasdealicante.es/politica-de-cookies.
  • Dades facilitades per l’usuari al realitzar gestions i tràmits a través de la web corporativa d’Amaem i/o a través de l’Oficina Virtual. L’usuari de la Web pot realitzar diferents tràmits i gestions per als quals en alguns casos no serà necessari que es registre (“tràmits de la Web pública”). D’altra banda, qui siga client del servei podrà registrar-se en l’Oficina Virtual i realitzar tots els tràmits i gestions habilitades (“tràmits de l’Oficina Virtual”). Per a fer l’alta en l’Oficina virtual el client ha d’acceptar les seves condicions d’ús (consulte les Condicions d’ús de l’Oficina Virtual en https://www.aguasdealicante.es/condiciones-uso).

  La web té la seva pròpia Política de Privacitat de la Web d’Amaem que pot consultar en el següent enllaç https://www.aguasdealicante.es/aviso-legal.

  4.- Tràmits realitzats per un tercer o en nom d’una empresa i per Administradors de Finques

  Com a norma general, tots els tràmits i gestions que comporten un tractament de dades personals es realitzaran per una persona en el seu propi nom i en aquest cas facilitarà únicament dades personals de les que és titular. No obstant això, s’admetrà que l’Usuari facilite dades d’un tercer sempre que (i) haja obtés les dades de forma lícita i amb autorització d’aquest; (ii) haja informat a l’afectat, quan siga procedent, del tràmit o consulta que va a realitzar, i (iii) compte amb un interés legítim per a dur a terme la gestió que inicia. En aquest sentit, es podrà efectuar gestions en nom de tercers en cas que:

  • Persona amb autorització expressa del titular.
  • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuen en el seu nom.
  • Administradors de Finques degudament col·legiats, actuant en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

  Les dades personals dels representants, persones de contacte i Administradors de Finques es tractaran, en base a l’interés legítim (d’acord amb allò que disposa l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018), amb l’única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d’un tercer.

  5.- Per a què utilitzem les seves dades personals i quina és la base de legitimació?

  Utilitzem les seves dades amb les següents finalitats i amb la següent base legitimadora segons el cas:

  • Gestionar el servei de proveïment d’aigua i/o clavegueram i/o depuració que ha contractat. Realitzem distintes gestions necessàries per a prestar el servei contractat, com, per exemple: lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums efectuats per diferents mitjans, cobrament de factures, etc.El tractament d’aquestes dades és necessari per a mantindre la relació contractual amb els nostres clients.
  • Gestionar i solucionar les incidències del servei. Amaem duu a terme tasques de detecció de fuites, control de fraus en el subministrament i balanç hidràulic amb l’objectiu de garantir una adequada gestió de l’aigua i el correcte funcionament i rendiment de la xarxa. Amaem té un interés legítim en tractar les dades personals dels seus clients per a detectar fuites i evitar fraus en el subministrament. D’altra banda, el tractament de les dades relatives al servei contractat és necessari per a mantindre la relació contractual amb els seus clients.
  • Atendre les sol·licituds que vosté voluntàriament ens efectue (entre altres, reclamacions, consultes de deutes, telefonades d’emergència, etc.). El tractament d’aquestes dades és necessari per a mantindre la relació contractual amb els nostres clients. En cas de no clients, el tractament es basa en el consentiment atorgat al contactar amb nosaltres voluntàriament per a fer qualsevol comunicació.
  • Gestionar la signatura de documents a través del procés de signatura OTP SMS (One Time Password). Durant el procés de signatura OTP SMS, es vincula l’operació de signatura amb el signant a través del número de telèfon mòbil facilitat pel client i amb el contingut a través de l’algorisme de càlcul de l’OTP. El tractament d’aquestes dades és necessari per a mantindre la relació contractual amb els nostres clients i prestar aquest servei en cas que ho sol·liciten.
  • Realitzar estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció a clients en relació amb el servei contractat, que ens ajuden a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats.
   • Estudis estadístics. Realitzem estudis estadístics per a millorar els nostres serveis al client o dissenyar noves funcionalitats. Per exemple, evaluem el nivells de satisfacció, determinem mitjanes periòdiques de consum i preveiem la demanda d’aigua en diferents zones o municipis. Aquest tractament té com a base legal l’interés legítim d’Amaem a tractar les dades personals dels seus clients i, en particular, la seva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que puguen sofrir, per a generar estudis estadístics o agregats que permeten millorar els serveis.
   • Enquestes de satisfacció. Així mateix, realitzem als nostres clients, enquestes de satisfacció relacionades amb el servei contractat, per a tal fi podríem posar-nos en contacte amb els clients a través de telèfon i correu electrònic. En cap cas es prendran mesures que l’afecten de forma individual i les seves dades personals seran anonimitzades. Aquest tractament té com a base legal l’interés legítim. Amaem considera que aquesta finalitat és compatible amb la finalitat del servei contractat, ja que existeix una relació entre ambdues finalitats (realitzem enquestes de satisfacció per a poder prestar-li un millor servei). Entenem, per altra banda, que els nostres clients poden esperar raonablement que la seva informació personal es tracte per a aquesta finalitat.
  • Gestionar l’accés i utilització de l’Oficina Virtual. El tractament d’aquestes dades es basa en l’existència d’una relació contractual amb el client i en el seu consentiment. Per una banda, l’Oficina Virtual és un medi de contacte, posat a disposició només de clients amb un contracte vigent amb Amaem. L’Oficina Virtual permet al client gestionar les seves dades i consultar les seves dades de contracte (consums, factures…) realitzar peticions...  Per altra banda, l’alta en l’Oficina Virtual exigeix un acte afirmatiu clar que reflectisca el consentiment del client al tractament de les seves dades personals al sol·licitar l’alta i acceptar les corresponents Condicions d’ús de l’Oficina Virtual.
  • Realitzar enquestes no relacionades amb el servei per a conéixer la percepció que els nostres clients tenen sobre Amaem o sobre el Grup, mentre dure el seu contracte i sempre que ens atorgue el seu consentiment. La informació així recaptada serà utilitzada exclusivament per a obtindre valors estadístics o agregats. El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el consentiment atorgat pel client. En tot moment podrà revocar el consentiment prestat contactant amb Amaem a través de qualsevol mitjà.
  • Oferir o remetre als nostres clients, informació comercial relacionada amb el serveis contractats que gestiona Amaem, així com sobre activitats i esdeveniments relatius al sector, sempre que ens atorgue el seu consentiment. Si el client ens autoritza a això, podrem enviar-li aquestes comunicacions promocionals fins i tot per mitjans electrònics. El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el consentiment atorgat pel client. En tot moment podrà revocar el consentiment prestat contactant amb Amaem a través de qualsevol mitjà.
  • Elaboració d’un perfil sobre el client mitjançant la realització d’un seguiment continu del seu consum d’aigua, així com utilitzar altres dades que ens haja facilitat, per a oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua i sempre que ens atorgue el seu consentiment. Per a això, s’utilitzarà, entre altres, les seves dades de telelectura, permetent entre altres coses conéixer en temps real el consum d’aigua que realitza. El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentimet atorgat pel client. En tot moment podrà revocar el consentiment prestat contactant amb Amaem a través de qualsevol mitjà. Elaboració d’un perfilat dels nostres clients per a millorar les accions dirigides a gestionar el cobrament de deute. Per a això, s’utilitzaran variables objectives com número de factures impagades, import deute dels clients o antiguitat dels impagaments d’un contracte que es consideren dades personals.  Aquest tractament té com a base legal l’interés legítim de la companyia.

   6.- Qui pot accedir a les seves dades personals?

  Amaem compta amb prestadors de serveis per a la realització d’algunes tasques pròpies del contracte que en el seu cas hauran d’accedir a les seves dades per a poder realitzar la gestió que sol·licita. Aquests prestadors tindran la condició d’Encarregats del tractament d’acord amb la LO 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions d’Amaem. En cap cas utilitzaran les dades personals de l’Usuari per a finalitats pròpies o diferents a les detallades en aquesta Política.

  Per eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors estan ubicats en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant ubicats en EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori. Amaem, garanteix que:

  • Les transferències es realitzen a països respecte dels que la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu.
  • En absència d’aquesta declaració d’adequació (en l’actualitat es realitzen transferències a països com EUA, entre altres), s’han firmat les Clàusules Contractuals Tipus aprobades per la Comissió. Pots consultar aquesta informació en la pàgina de l’AEPD: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales. Per a més informació, contacta amb el Delegat de Protecció de Dades d’Amaem.

  7.- A qui comuniquem les seves dades?

  Amaem no comunica les seves dades personals a tercers, llevat que vosté ho consenta o que estem obligats per una llei.

  Quan siga necessari el seu consentiment per a comunicar les seves dades personals a tercers, en els formularis de recollida de dades l’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les seves dades personals.

  Amaem sí podria estar obligada a comunicar en alguns casos dades d’usuaris, es tracte o no de clients, a les Administracions competents titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan siga requerida per a això, o quan la comunicació resulte necessària per a atendre la sol·licitud o consulta, o quan siga necessari per a gestionar judicialment una situació de frau.

  En particular, Amaem està obligada per disposició legal a comunicar les dades personals dels seus clients a les següents entitats que, entre altres, podran utilizar-les per a:

  Entitat

  Finalitat

  Aquesta cessió és legal…

  Ajuntament del municipi on es presta el servei o els Serveis socials de l’Ajuntament

  Abans de procedir a un possible tall de subministrament remitim dades als Serveis Socials del municipi, a fi que emeta el corresponent informe de comprovació de risc d’exclusió social o vulnerabilitat

  Estem obligats a realitzar aquesta cessió de dades, entre altres, d’acord amb l’article 23.5 de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de la vivenda de la Comunitat Valenciana.

  Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

  Recaptació del cànon de sanejament

  Estem obligats a realitzar aquesta cessió per la Llei 58/2003 (General Tributària), Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana i el Reglament sobre el Règim Economicofinancer i Tributari del Cànon de sanejament

  Agència Tributària

  Atendre requeriments i obligacions de l’AET

  Normativa Estatal en matèria de tributs.

  Policia i forces i cossos de seguritat de l’Estat

  Enviament de la informació sol·licitada pels cossos de forces i seguretat de l’estat

  Llei Orgànica 2/1986, de 13 març, de Forces i Cossos de Seguretat.

   

  Òrgans Judicials

  Enviament de les dades requerides pels diferents òrgans judicials

  Deure de col·laborar amb els òrgans judicials (art.118 Constitució)

  Llei d’Enjudiciament Civil i Llei d’Enjudiciament Criminal.

  8.- Per quant de temps conservem les seves dades?

  Les dades de clients es conservaran mentre es mantinga la relació contractual per a poder gestionar-la adequadament. Una vegada finalitzada aquesta relació (transcorreguts els terminis de l’operativa de cobrament de rebuts pendents i resolts conflictes oberts en relació amb el servei) haurem de conservar les seves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què pogueren existir qualssevol responsabilitats legals derivades de serveis facilitats o dels tractaments realitzats.

  Les dades de no clients facilitades per a altres gestions (consultes, comunicacions de fraus…) es conservaran pel temps que resulte necessari per a gestionar la seva sol·licitud, més un període addicional a efectes d’atendre possibles responsabilitats legals derivades d’aquesta.

  En cas que haja autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les seves dades fins el moment en què ens indique que vol deixar de rebre les nostres ofertes, fins i tot encara que haja finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

  9.- Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades i com pot exercitar-los?

  La Llei li reconeix els següents drets en matèria de protecció de dades:

   

  Dret

  Contingut

  Accés

  Podrà consultar les seves dades personals incloses en les bases de dades d’Amaem.

  Rectificació

  Podrà modificar les seves dades personals quan siguen inexactes o incompletes.

  Supressió

  Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

  Oposició

  Podrà sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes.

  Limitació del tractament

  Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

  - Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.

  - Quan el tractamente és il·lícit, però vosté s’oposa a la supressió de les seves dades.

  - Quan Amaem no necessite tractar les seves dades, però vosté les necessite per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  - Quan vosté s’haja oposat al tractament de les seves dades pel compliment d’una missió en interés públic o per a la satisfacció d’un interés legítim, mentre es verifica si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els seus.

  Portabilitat

  Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens haja facilitat, així com a transmetre-les a un altre responsable.

   

  Per a exercir els anteriors drets, o revocar el consentiment prestat, bastarà amb que en envie la seva sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans: 

  • Per correu postal a l’adreça: C/ Alona, 31, Alacant (03007)
  • A través del contacta de la nostra web: https://www.aguasdealicante.es/contacta
  • Registrant la seva sol·licitud en qualsevol de les nostres oficines del servei.

  El sol·licitant haurà d'estar prou identificat en la sol·licitud. Quan el responsable del tractament tinga dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud, podrà sol·licitar que facilite la informació addicional (fotocòpia del DNI o document equivalent) necessària per a confirmar la seua identitat. En cas que s'actue a través de representació legal haurà d'aportar-se qualsevol document vàlid en dret acreditatiu de la representació.

  Amaem contestarà tan prompte com siga possible i en tot cas dins del termini d’un mes a les sol·licituds rebudes. El termini podrà prorrogar-se fins a dos mesos més tenint en compte la complexitat i el número de sol·licituds rebudes. En aquest cas Amaem informarà a l’interessat sobre aquesta circumstància indicant els motiu de la dilació.

  L’exercici de drets és gratuït. No obstant això, Amaem es reserva el dret de cobrar un cànon quan les sol·licituds siguen manifiestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, d’acord amb el RGPD, Amaem podrà optar directament per no contestar a la sol·licitud rebuda.

  Addicionalment Amaem ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar si té qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels següents mitjans:

  La seva reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta de la nostra Delegada de Protecció de Dades.

  En tot cas, com afectat o interessat, pot presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agencia Española de Protección de Datos en el portal https://www.aepd.es/.

   

 • Política de videovigilància

  La presente política describe el tratamiento que realiza AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. (en adelante AMAEM) de los datos de carácter personal recogidos a través de las cámaras de videovigilancia y de los puestos y dispositivos de control de acceso a las oficinas de Calle Alona, 31-33 03007 ALICANTE.

  1.- ¿Quién es el responsable de los datos recogidos?

  El responsable de los datos de carácter personal es AMAEM,  provista de CIF B-03002441, con domicilio social en C/ Alona, 31 03007 de ALICANTE.

  En caso de que tenga alguna duda o consulta en relación al tratamiento de sus datos de carácter personal, póngase en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos (“DPO”) en el correo electrónico protecciondedatos@aguasdealicante.es. El DPO es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y las políticas corporativas de privacidad en relación a los tratamientos efectuados por AMAEM, incluyendo los relativos a videovigilancia y control de acceso.

  2.- ¿Para qué utilizamos sus datos personales?

  Recogemos distintos datos personales, que usted encontrará detallados en el apartado siguiente, con la finalidad principal de garantizar la seguridad de nuestras instalaciones y, en particular:

  • Los datos recogidos mediante el sistema de videovigilancia son tratados para garantizar la seguridad de los bienes y las personas que se encuentren en nuestras instalaciones.
  • Los datos recogidos mediante nuestros sistemas de control de acceso son tratados para:
  • Facilitar el acceso a las oficinas, zonas de trabajo y áreas restringidas.
  • Asignar la correspondiente tarjeta de acceso.
  • Llevar un control de las entradas efectuadas por personal externo y visitantes.
  • Garantizar la seguridad de los bienes y las personas que se encuentren en nuestras instalaciones.

  3.- ¿Qué tipo de datos personales tratamos?

  • Datos identificativos (nombre, DNI, empresa a la que pertenece, persona a la que visita, etc.). Le solicitaremos estos datos cuando usted se presente en el mostrador de recepción, a fin de otorgarle una tarjeta de visita para acceder al mismo.
  • Grabaciones de y vídeo. Al permanecer dentro del campo de grabación de las cámaras de videovigilancia instaladas en nuestro edificio, su imagen puede ser grabada. No existe ninguna cámara oculta. Todas las cámaras se encuentran señalizadas.

  4.- Legitimidad del tratamiento

  Tratamos sus datos personales en base al interés público en garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.

  5.- ¿Con quién compartimos sus datos?

  Sus datos podrán ser accedidos por las empresas con las que tenemos subcontratados los servicios de recepción y seguridad, así como servicios de mantenimiento técnico de nuestras cámaras de videovigilancia.   

  No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. En caso de que detectemos que se ha producido un incidente de seguridad o tengamos indicios de la comisión de algún delito (robo, destrozo de material, agresión a personas, etc.), los datos recogidos por nuestras cámaras de videovigilancia y sistemas de control de acceso serán puestos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y/o de Jueces y Tribunales competentes.

  6.- ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?

  Los datos recogidos se suprimirán en un plazo máximo de 30 días (a contar desde su registro). Excepcionalmente, AMAEM conservará una copia de los datos por un plazo superior cuando se haya producido un incidente de seguridad o existan indicios de comisión de algún delito (por ejemplo, un robo).

  7.- Sus derechos

  La normativa vigente de protección de datos le reconoce distintos derechos:

  • Derecho de acceso a sus datos y obtener una copia de los mismos.
  • Derecho de supresión o rectificación.
  • Derecho a la limitación del tratamiento.
  • Derecho de oposición.
  • Derecho la portabilidad de aquellos datos que ha facilitado.

  Por favor, tenga en cuenta que, aunque usted puede ejercer cualquiera de los derechos anteriores, las especiales características del tratamiento regulado en esta política no nos permitirán responder positivamente su petición en todos los casos. Por ejemplo, no podemos rectificar una grabación de videovigilancia o un log o registro de acceso en el que se muestra automáticamente su hora de entrada a nuestras instalaciones.

  AMAEM reconoce, además, el derecho a presentar una reclamación ante el DPO en caso de que considere que se ha hecho un tratamiento incorrecto de sus datos de carácter personal. Su reclamación se investigará de forma confidencial y recibirá una respuesta de nuestro DPO.

  Para ejercitar sus derechos, puede ponerse en contacto con nosotros a través de estos medios:

  • Dirigiéndonos una carta por correo postal a la dirección: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E.M. Avda. Catedrático Soler, 14 - 03007 ALICANTE
  • Por correo electrónico: atencion_clientes@aguasdealicante.es
  • A través del teléfono de atención a clientes 900 717 717.
  • A través del área de usuarios registrados de nuestra web.

  En todo caso, como afectado o interesado, puede presentar las denuncias que considere oportunas ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).