Telecontrol

Asset Publisher

Tenim cura de l’aigua les 24 hores del dia

Informació en temps real 

 

El sistema de telecontrol i telecomandament de les instal·lacions suposa un avanç i una modernització per al complex sistema d’un proveïment, ja que permet conéixer en temps real el que passa en cada punt de la xarxa (posició de vàlvules, nivells de depòsits, cabals, pressions...). D’esta manera, davant de qualsevol incidència es genera una sèrie d’alarmes que són ateses en el Centre de Control Operatiu, situat en les oficines d’Aguas de Alicante.

La informació dels punts controlats, tant de la xarxa d’aigua potable com de la xarxa de sanejament, és la més exhaustiva possible, i en permet un control total de la gestió.

El control de qualitat de l’aigua es manté en totes les etapes: des de la captació fins al moment de servir-la a les llars amb una total garantia sanitària.

Per a consultar totes les dades sobre el telecontrol,selecciona el teu municipi.