Informe de Sostenibilitat i d'Estats d'Informació no Financera

Informe de desarrollo sostenible

Solucions innovadores al servei de la seguretat i la salut de la ciutadania


Com portem fent des del 2009, este informe és mostra de l'aposta realitzada per la companyia per la integració del desenvolupament sostenible en el nucli de la seua activitat, amb la filosofia que tota acció té el seu impacte en el medi ambient i en el dia a dia de la ciutadania per a la qual treballa en els municipis d'Alacant, El Campello, Monforte del Cid, Petrer, Sant Vicent del Raspeig i Sant Joan d'Alacant.

 

Accedix ací al Informe de Sostenibilitat 2023

 

 

Informe d'Estat d'Informació no Financera

Per primera vegada, Aigües d'Alacant ha desenvolupat el seu Informe d'Estat d'Informació no Financera, per a complir amb la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.

Accedix ací al Informe d'Estat d'Informació no Financera