Informe de Sostenibilitat i d'Estats d'Informació no Financera

Informe de desarrollo sostenible

Solucions innovadores al servei de la seguretat i la salut de la ciutadania


Aguas de Alicante ha presentat l'Informe de Sostenibilitat corresponent a l'exercici 2022. Aquest document mostra l'aposta realitzada per la companyia per la integració del desenvolupament sostenible en el nucli de la seua activitat, amb un pla estratègic 2017-2021 denominat REwater Global Plan, gràcies al qual la companyia alinea la seua activitat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

 

Accedix ací al Informe de Sostenibilitat 2022

 

 

Informe d'Estat d'Informació no Financera

Per primera vegada, Aigües d'Alacant ha desenvolupat el seu Informe d'Estat d'Informació no Financera, per a complir amb la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat.