Aquae STEM

AQUAEImpulsa - intro

Fomentem les vocacions científique i
tecnològiques entre les alumnes
 

El desenvolupament de les competències de les ciències, la tecnologia, la enginyeria i les matemàtiques (STEM) és un dels objectius fonamentals de l’agenda educativa a nivell mundial. En la actualitat, la demanda de professionals STEM creix en major mesura que la de professionals d’altres sectors. Així mateix, són diversos els informes que posen en relleu les desigualtats de gènere en l'ensenyament de STEM, que queden reflectides en la baixa participació de les xiques en aquests estudis i professions.

AQUAEImpulsa - marca local

En què consistix este projecte STEM?

Aguas de Alicante i la seva fundació, Fundació Aquae, som molt conscients de la necessitat de revertir aquesta tendència, i enguany, posem en marxa Aquae STEM, un nou programa per a la creació de vocacions STEM entre les alumnes d'educació primària, a través dels valors de la innovació i la creativitat com a vehicle per a inspirar-les i involucrar a la comunitat educativa.

AQUAEImpulsa - cierre

Aquae STEM consisteix en diverses activitats pràctiques, que s'implementaran a l'aula i l'entorn digital, pensades per a despertar l'interés de les alumnes per les STEM a través de la resolució d'un repte.

A diferència d'altres programes STEM, i per a impulsar entorns d'aprenentatge STEM en edats escolars molt primerenques de forma sostinguda en el temps, Aquae STEM es dirigeix a alumnes de 2n-6é primària i contempla la continuïtat en la implementació de tres anys.