Iniciatives locals

Club de Empresas Centenarias de la Provincia de Alicante

Club d'Empreses Centenàries

Aguas de Alicante forma part del Club d'Empreses Centenàries de la Província d'Alacant des de la seua fundació, el 8 de juliol de 2019. Aquest club naix com a iniciativa de dos Socis Protectors: Cambra de Comerç d'Alacant i l'Associació de l'Empresa Familiar d'Alacant amb l'objectiu de dur a terme un cens d'empreses centenàries de la província d'Alacant, conéixer els factors que han contribuït a la seua longevitat i difondre entre la societat aqueixos exemples de bones pràctiques i èxit empresarial. 

Iniciativa social

Càtedra Institucional Aguas de Alicante d’Inclusió Social

La Universitat d’Alacant, Aguas Municipalizadas de Alicante i l’Associació Pro Discapacitats Psíquics de la Província d’Alacant (APSA), creen la Càtedra Institucional Aguas de Alicante d’Inclusió Social, de la Universitat d’Alacant. Es tracta d’una càtedra innovadora que té com a objecte convertir-se en un nucli de reflexió, debat i investigació en el camp de la inclusió social.

Descobreix més sobre la Càtedra d'Inclusió Social

Iniciativa mediambiental

Conveni amb la Universitat Miguel Hernández per a la investigació del compostatge de llots

Este projecte perseguix l’optimització dels processos de gestió dels residus urbans procedents d’algues i arribatges marins, mitjançant estratègies de gestió sostenible i de baix cost, per a ser reutilitzats en les activitats de manteniment de parcs i jardins del mateix municipi en substitució parcial d’inputs actualment adquirits i amb la repercussió positiva en el medi ambient del reciclatge de residus orgànics.

Iniciativa mediambiental

Conveni de col·laboració amb la Universitat d'Alacant per al seguiment d’aus migratòries en Tabarca

Aguas de Alicante firma en 2017 un conveni de col·laboració amb la Universitat d’Alacant per al seguiment d’aus migratòries en Tabarca. Per al desenvolupament del conveni, es preveu fer tasques de voluntariat ambiental en què participaran tant persones treballadores d'Aguas de Alicante com altres col·lectius.

Iniciativa mediambiental

Recuperació de fauna en operació de buidatge del parc La Marjal

Després de les pluges torrencials que es van registrar en Alacant el mes de març de 2017, va caldre fer labors de neteja importants en el parc La Marjal per a posar-lo novament en servici per als ciutadans.

Per a assegurar la recuperació ecològica del parc (que presentava un notable equilibri abans de l’episodi de pluges torrencials), Aguas de Alicante va fer la retirada selectiva, prèvia a les labors de neteja, d’espècies amb l’objectiu d’aconseguir que després de la neteja es tornara a recuperar l’equilibri ecològic ràpidament.

Iniciativa mediambiental

Repoblacions en la muntanya Orgegia, el Moralet i Petrer amb motiu del Dia de l’Arbre

El 23 de febrer de 2017 es van plantar més d’un miler d’arbres en la muntanya Orgegia, el Moralet i Petrer amb motiu del Dia de l’Arbre. L’activitat va ser organitzada per l’Ajuntament d’Alacant, juntament amb la Conselleria de Medi Ambient, Aguas de Alicante i el grup de voluntariat GEA Alacant i un grup Scout.

Iniciativa mediambiental

Millora de l’aïllament de línies d’alta tensió en determinats sondejos per a evitar l’electrocució d’ocells

Dins de les actuacions que fa Aguas de Alicante per a la protecció de la biodiversitat i el manteniment de paratges naturals, s'han dut a terme actuacions per a evitar l’electrocució d’ocells en la zona de protecció de l’avifauna en què es fan els sondejos de la serra de les Àguiles, Sant Joan i Sant Agustí.