FORMULARI ACTIVACIÓ ÀREA CLIENTS

AcFormulariosActualizaTusDatos

IDENTIFICA'T

Especificar un dels dos:

LES TEUES DADES DE CONTACTE

El responsable del tractament de les teues dades és Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M.. Les teues dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la petició que conté el formulari. Pots accedir a les teues dades, sol·licitar que es modifiquen o suprimisquen, demanar que en limitem el tractament, exercir el dret a la seua portabilitat o oposar-te al seu tractament en determinats supòsits, contactant amb nosaltres a través de l'enllaç a contacta. Més informació en la política de privacitat del web.

Actualitza les teues dades

La inscripció s’ha enviat correctament.