Ramon y Cajal - Portada

Renovació de la xarxa de sanejament en Avingudes Loring, Ramón y Cajal i Gadea d'Alacant (tram Parc de Canalejas) per Reurbanització

Aguas de Alicante executa les obres de renovació de la xarxa de sanejament de l'Avinguda Ramón y Cajal, com a pas previ a començar les obres de reurbanització per part de l'Ajuntament d'Alacant.

Aquesta actuació suposarà una millora de la xarxa de sanejament i pluvials de la zona, renovant antigues conduccions de maçoneria que han arribat al final de la seua vida útil.

Les obres tenen un termini estimat de 9 mesos, estant previst el seu començament per a gener de 2022.
S'afectarà l'Avinguda Ramón y Cajal, tram comprés entre Carrer Canalejas i carrer Portugal, i als encreuaments amb Avinguda Doctor Gadea, Alemanya i Portugal.

El pressupost de l'actuació és d'1.082.309,62 euros, IVA inclòs.
 

Abast de la zona d'influència

Planificació actual del trànsit

Planificació de les obres