Obra - Refuerzo de las redes de agua regenerada Orgegia y Juncaret - Alcance

Abast de la zona d'influència

Reforç de les xarxes d'aigua regenerada a l'entorn dels barrancs d'Orgegia i Juncaret. Alacant.