Potabilització

Asset Publisher

El procés de potabilització

 

Per a potabilitzar l’aigua que es distribuïx al conjunt de la població proveïda per Aguas Municipalizadas de Alicante s’empra clor com a desinfectant. Les aigües procedents de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla es reben tractades amb este producte, mentre que les d’origen subterrani es cloren en un centre situat en la comarca de l’Alt Vinalopó. Este centre té capacitat i autonomia per a processar el volum d’aigua subministrada a la totalitat de municipis gestionats durant un trimestre sense necessitat de proveir-se, la qual cosa conferix estabilitat i garanties màximes en este aspecte sanitari, indispensable per al proveïment.

 

El centre de cloració té una capacitat d’emmagatzematge de 4.000 kg de clor liquat per pressió, distribuïts en diversos contenidors. Disposa d’un sistema de neutralització per a evitar danys a les persones i al medi ambient en cas que es produïsca una fuita de clor fortuïta. Tots els circuits i canalitzacions essencials per al procés estan duplicats, fet que permet dur a terme tasques de manteniment i assegurar la desinfecció de l’aigua en qualsevol circumstància adversa. El centre està monitorat, vigilat i controlat des de la sala de control que Aguas Municipalizadas de Alicante té per a la gestió general de tot el sistema.

Esquema del sistema de cloració
Pots consultar els processos de potabilització de l'aigua en el teu municipi en la  SINAC (Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum)